: Schoenwald, Sophie: Večierka v ZOO

Rozprávkový príbeh o zvieratkách v ZOO, ktoré sú námesačné alebo majú problém so spánkom a ako to vyrieši ježko Ignác Mrkvička.