: Schwabbaur, Markus: Tinnitus řešení existuje! : Jak úspěšně vytěsnit ušní šelest a znovu nalézt klid

Rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú túto chorobu, sa snažia objasniť pomocou prípadových štúdií. Proces môže u mnohých ľudí znamenať začiatok dlhej cesty, ktorú treba zvládnuť. Cieľom knihy je poznať, čo pískanie, zvonenie, hučanie či šelest v ušiach spúšťa, prelomiť začarovaný kruh a pokúsiť sa znovu nájsť kľud.