: Schwarz, Martin: Kamaráti zo steny

Pre deti

Fantazijný príbeh o Rebeke, ktorá jedného dňa objavila na paneláku zvláštny svet postavičiek zo steny. Nie sú úplne dokonalé, ale Rebeka im rada pomôže. Stačia jej k tomu farebné kriedy. Ešte nikdy nemala toľko kamarátov a teraz hrozí, že o nich príde. Panelákovú stenu sa totiž chystajú premaľovať.