: Silberman, Steve: NeuroKmene : príbehy autizmu a neurodiverzity

Fascinujúci príbeh toho, ako sa postupne rodili naše vedomosti o autizme či Aspergerovom syndróme od doby temna až po súčasnosť. Silné ľudské príbehy, ktoré nie sú ani tak o boji s poruchou, ale skôr s predsudkami a so spoločnosťou. Autizmus nie je choroba, ale neoddeliteľná súčasť identity mnohých krásnych ľudských bytostí.