: Smirnoff, Karin: Môj brat

Prvá časť psychologického príbehu o Jane Kippovej prináša ťažké témy násilia v rodine, alkoholizmu, incestu, otcovraždy, nevyliečiteľnej choroby, hľadania ľudského tepla, porozumenia a pokoja v duši. V rodinnej dráme, drsnom príbehu odohrávajúcom sa na studenom severe, autorka rozbíja ilúzie o láske, rodine a medziľudských vzťahoch.