Michal Oláh, Božena Igliarová: Sociálne služby v legislatíve a v praxi

Pre dospelých

Sociálne služby v legislatíve a v praxi sa venuje právnej problematike legislatívy sociálnych služieb, obsahuje právne normi pre činnosť sociálnych služieb v praxi. Sociálne služby je vlastne sociálna pomoc ľuďom, ktorý potrebujú opateru pre svoj vysoký vek, resp. opatera starých a nevládnych ľudí, ich funkčnosť je dôležitá pre demokratickú spoločnosť a ocenia ju hlavne poskytovatelia sociálnych služieb a samosprávy.