: Souralová, A.: Péče na prodej : jak se práce z lásky stává placenou službou

Pre dospelých

Kniha sa venuje súčasnému trendu presúvania úkonov tzv. sociálnej reprodukcie zo súkromnej sféry rodín a domácností do verejného prostredia trhu.