: Štelbaská, Z.: Trinásťroční

Poviedky pre deti, v ktorých hlavných hrdinov spája to, že majú trinásť rokov. Darina, Oliver, Sväťo, Šarlota a Viola, každý z nich žije v inom meste, v inom čase a rieši iný problém.