Roman Telerovský: Strach z cizího

Pre dospelých

Kniha prináša príspevky súčasných zahraničných i slovenských psychoanalytikov, filozofov, politológov a historikov k fenoménu strachu z cudzieho. Fenomén cudzieho, cudzorodého, odcudzujúceho, podivného či stiesňujúceho (uncanny, unheimliche), reakcia na neho, ako sa prejavuje napríklad v antisemitizme, xenofóbii a ďalších obdobných animozitách, jednotliví autori rozpoznávajú a analyzujú ako v rovine spoločenského diškurzu, tak na úrovni intrapsychickej, ktorá je doménou psychoanalytického pozorovania.