: Štraus, Dušan: So slonom na pleciach

Autentické svedectvo autora zo života v sekte Sri Chinmoy Centrum. S deštruktívnou manipuláciou a so slepou dôverou k autoritám, ktoré môžu viesť až k strate seba samého, sa nestretnete iba tam. Ani najlepšia, najprepracovanejšia a dlhoročná manipulácia nedokáže umlčať a zlomiť túžbu človeka po osobnej slobode.