: Szojka, L.: Dejiny lokálnych železníc na Slovensku

Na území Slovenska sa ich vybudovalo pomerne veľa. V knihe nájdete neznáme náčrty tratí s pôvodnými názvami staníc, fotografie, obrázky staníc, vozidiel i doteraz neznáme informácie o osudoch vozidiel.