: Tabery, Erik: Opuštěná společnost : česká cesta od Masaryka po Babiše

Pre dospelých

Autor popisuje dobrodružnú českú cestu od vzniku republiky po súčasnosť a zasadzuje dnešné politické a spoločenské udalosti do historického a európskeho kontextu. Je to svojím spôsobom rozhovor s minulosťou o budúcnosti, v ktorej myšlienkový rámec dávajú autorovi úvahy K. H. Borovského, H. G. Schauera, T. G. Masaryka, Ferdinanda Peroutky, Václava Černého, Jana Patočky, Erazima Koháka či Václava Havla. Autor jasne ukazuje, že rizikám prítomnosti sa najlepšie čelí nie panikou, ale chladnou hlavou a rozhodnosťou.