: Tománek, Pavol: Fragmenty rodiny : Manželstvo a rodina v súdnej sieni

Monografia sa zaoberá problematikou rodiny, rodinnej výchovy, kultúrou, náboženstvom, legalizovaným partnerstvom, generačnými problémami, súčasnými výzvami a perspektívami, ktoré sa viac či menej dostávajú často do konfrontácie práve s fenoménom rodiny.