: Trembáč, Tomáš: Ako nežiť osamelo v modernom svete

Príručka rozoberá mentálny tréning, podporu kreativity, rozvoj komunikačných schopností na neverbálnej ako aj verbálnej úrovni a systematickosť vyhľadávania vzťahov. Poukazuje na spôsoby, akými sa možno jednoduchým mentálnym tréningom zbaviť napätia pri kontakte s novými ľuďmi, ako je možné vypracovať si zdravý režim pre záľuby vedúce k priateľským až romantickým kontaktom, a ako sa dá neverbálnou komunikáciou jednoducho ovplyvniť dojem, ktorý zanechávame.