UPOZORNENIE

Miestna knižnica Petržalka k 30.6.2019 ukončila prevádzku knižničného online katalógu Clavius Classic. Od 1.7.2019 je Vám k dispozícií katalóg Carmen, ktorý umožňuje vyhľadávanie kníh v aktuálnom fonde knižnice, rezervovanie a objednávanie kníh, vypožičiavanie elektronických dokumentov, rýchly prístup do užívateľského konta a náhľad do histórie výpožičiek, vytváranie knižnice prečítaných kníh a hodnotenia kníh.

Ako vytvoriť objednávku na knihu?