E-pramene

SpringerLink – voľná databáza dokumentov

E-knihy zdarma

Zlatý fond Sme – najlepšie diela slovenskej literatúry

texty.citanka.cz – texty diel českých autorov

Eaktovka – učebnice v digitálnej forme

Gutenberg – beletria, odborné knihy z prírodných, humanitných a spoločenských vied vo viac ako 50 jazykoch

Bookboon – e-knihy a učebnice

Ústav pro českou literatúru – digitalizovaný archív časopisov

Klasici – diela v slovenskom jazyku

Ľudovít Štúr – životopis a prehľad diel

Open library – kolekcie kníh z celého sveta

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra –  lexikografické príručky

World War I. – archív dokumentov z prvej SV