Kde sa skrýva šťastie

Pobočka Prokofievova 5 Pre deti prokofievova@kniznicapetrzalka.sk

Charakteristika: Šťastie je životný postoj. Život by sme mali brať s optimizmom, stanovovať si ciele, uskutočňovať ich, hľadať chuť do života. Životné podmienky určujú naše šťastie len z malej časti. Rozhodujúcejšími faktormi sú pozitívny životný postoj a spôsob, akým hľadíme na svet. Všetci sa dokážeme naučiť byť otvorenejšími a optimistickejšími a šťastnejšími.

Spôsob realizácie: Knihovník pracuje s knihou Lea Bormansa Kde sa skrýva šťastie. Kniha obsahuje 10 rôznych príbehov, obsahom ktorých sú rôzne životné hodnoty. Toto podujatie nie je nemenné, účastníci si vylosujú 1 tému, podľa ktorej sa bude diskutovať a vyvíjať priebeh stretnutia. Po prečítaní vybraného príbehu kladie knihovník otázky a následne sa účastníci v skupinkách vyriešia úlohy, ktoré im pripraví.

Cieľ: Nájsť zrnko pozitívneho vo šede každodenného života žiaka, študenta.

Cieľová skupina: 2.stupeň ZŠ a SŠ

Trvanie : 60 minút

Iné projekty

  • Život v tme

    Charakteristika podujatia:Vďaka zraku vidíme svet okolo seba: mamku, ocka, kamarátov, stromy, domy, parky, kvety… Niekedy však môže nastať situácia, že…

  • Leonardo kocúr z ulice

    Predstavenie knihy Jána Uličianskeho zaradenej do projektu na podporu čitateľskej gramotnosti s názvom AnalfaBeta Negramotná. Cieľ: Prostredníctvom jednoduchého príbehu objavujeme v deťoch…

  • Novinkovač

    Čitatelia petržalskej knižnice najviac vyhľadávajú police a stolíky s novými knihami. Pre všetkých, ale aj tých, ktorí sa ešte len…