Kde sa skrýva šťastie

Pobočka Prokofievova 5 Pre deti prokofievova@kniznicapetrzalka.sk

Charakteristika: Šťastie je životný postoj. Život by sme mali brať s optimizmom, stanovovať si ciele, uskutočňovať ich, hľadať chuť do života. Životné podmienky určujú naše šťastie len z malej časti. Rozhodujúcejšími faktormi sú pozitívny životný postoj a spôsob, akým hľadíme na svet. Všetci sa dokážeme naučiť byť otvorenejšími a optimistickejšími a šťastnejšími.

Spôsob realizácie: Knihovník pracuje s knihou Lea Bormansa Kde sa skrýva šťastie. Kniha obsahuje 10 rôznych príbehov, obsahom ktorých sú rôzne životné hodnoty. Toto podujatie nie je nemenné, účastníci si vylosujú 1 tému, podľa ktorej sa bude diskutovať a vyvíjať priebeh stretnutia. Po prečítaní vybraného príbehu kladie knihovník otázky a následne sa účastníci v skupinkách vyriešia úlohy, ktoré im pripraví.

Cieľ: Nájsť zrnko pozitívneho vo šede každodenného života žiaka, študenta.

Cieľová skupina: 2.stupeň ZŠ a SŠ

Trvanie : 60 minút

Iné projekty

  • Moje obľúbené miesto knižnica

    Miestna knižnica Petržalka založila novú tradíciu adventných stretnutí riaditeľky knižnice a knihovníkov jednotlivých pobočiek s najaktívnejšími čitateľmi našej knižnice spojených…

  • Na chvíľu byť Dobšinským

    Charakteristika: Ak sú rozprávky univerzálnymi príbehmi, ktoré má každý rád, potom bude zaujímavé sa o nich dozvedieť niečo viac. Ako…

  • Pitva knihy

    Charakteristika projektu: Zábavno-náučné podujatie zamerané na získanie informácií o knihách z obsahovej aj technickej stránky. Na podujatí sa zamyslíme aj…