Kde sa skrýva šťastie

Pobočka Prokofievova 5 Pre deti prokofievova@kniznicapetrzalka.sk

Charakteristika: Šťastie je životný postoj. Život by sme mali brať s optimizmom, stanovovať si ciele, uskutočňovať ich, hľadať chuť do života. Životné podmienky určujú naše šťastie len z malej časti. Rozhodujúcejšími faktormi sú pozitívny životný postoj a spôsob, akým hľadíme na svet. Všetci sa dokážeme naučiť byť otvorenejšími a optimistickejšími a šťastnejšími.

Spôsob realizácie: Knihovník pracuje s knihou Lea Bormansa Kde sa skrýva šťastie. Kniha obsahuje 10 rôznych príbehov, obsahom ktorých sú rôzne životné hodnoty. Toto podujatie nie je nemenné, účastníci si vylosujú 1 tému, podľa ktorej sa bude diskutovať a vyvíjať priebeh stretnutia. Po prečítaní vybraného príbehu kladie knihovník otázky a následne sa účastníci v skupinkách vyriešia úlohy, ktoré im pripraví.

Cieľ: Nájsť zrnko pozitívneho vo šede každodenného života žiaka, študenta.

Cieľová skupina: 2.stupeň ZŠ a SŠ

Trvanie : 60 minút

Iné projekty

  • Fantastický svet Roalda Dahla

    Charakteristika projektu: Zoznámenie sa s tvorbou a osobnosťou svetoznámeho britského autora kníh pre deti a dospelých Roalda Dahla. Cieľ: Aktívnym…

  • Tukoni, obyvatelia lesa

    Charakteristika:  Kto sú Tukoni? Čarovné bytosti, ktoré sa s láskou starajú o les – niektorí sa starajú o stromy, iní o  kvetiny…

  • Veľká knižná záhada

    Charakteristika projektu: Počuli ste už o knižnej záhade? Že nie? Tak ju skúste spolu s našimi knihovníkmi nielen objaviť, ale…