Projekty a súťaže

Kubo- detská elektronická čitáreň

Pre deti Pre mládež Rodiny s deťmi

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2024 – 35. ročník literárnej súťaže začínajúcich neprofesionálnych autoriek a autorov

Petržalská knižnica vyhlasuje 35. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2024. Súťaž je určená začínajúcim, neprofesionálnym autorom  všetkých vekových kategórií. Pošlite nám vaše básne, poviedky, ukážky z noviel, románov, rozprávok. Vyhlasujeme aj CENU RIADITEĽKY Miestnej knižnice Petržalka za literárne dielo o Petržalke. Uzávierka súťaže bude 30. júna 2024.   Elektronickú prihlášku nájdete na tomto odkaze

František z kompostu

Pobočky Furdekova 1, Vavilovova 24 Pre deti furdekova1@kniznicapetrzalka.sk

Charakteristika: Podujatie pre deti materských škôl a 1-2. ročníka ZŠ inšpirované rovnomennou knihou. Obsah: Prostredníctvom milého príbehu o dážďovke Františkovi sa dozvieme zaujímavosti aj o iných živočíchoch žijúcich v záhrade. Povieme si, čo je kompost, ako vzniká, načo je dobrý a ako by sme si ho mohli vyrobiť doma. Trvanie: 40 min. Cieľ: Spoznávanie živočíchov a hmyzu, čo žije v záhrade, užitočnosť jednotlivých druhov, význam separovania odpadu,…

Vieš dobyť knižničnú pevnosť?

Pobočka Turnianska 10 Pre deti turnianska@kniznicapetrzalka.sk | +421 947 487 714, FREE WI-FI zóna

Charakteristika: Podujatie pre žiakov ZŠ inšpirované dobrodružnou televíznou súťažou (Pevnosť Boyard) zamerané na orientáciu žiakov vo fonde, na čítanie s porozumením, na rozlišovanie umeleckej a odbornej literatúry. Zvládnu žiaci za presne stanovený čas splniť všetky úlohy knihovníka a získať tak heslo na odomknutie knižnej pevnosti? Cieľ: Vedieť triediť knihy podľa kritérií, vedieť hľadať knihy vo fonde, byť schopný čítať texty s porozumením a následne klásť vhodné otázky. Cieľová…

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, ocenené práce, výsledkové listiny, fotografie, plagáty

Prinášame Vám históriu literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka. ocenené práce výsledkové listiny fotografie jednotlivých ročníkov plagáty

Najlepšia detská kniha, Najkrajšia detská kniha

Pre deti Rodiny s deťmi

Dostať kvalitné knihy do väčšieho povedomia čitateľskej verejnosti je snahou Miestnej knižnice Petržalka už niekoľko rokov.  V záujme podpory a prezentácie kvalitných kníh, sme sa preto rozhodli zviditeľniť knihy ocenené v súťaži Najlepšie a najkrajšie detské knihy. Víťazné knihy označujeme na obaloch piktogramom v červenej alebo modrej farbe, vďaka ktorému každé dieťa alebo rodič zistia, že danú knihu sa oplatí…

Knižkovo

Pobočka Prokofievova 5 Komunitné stretnutia Pre dospelých prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02/63 826 203

Rozprávanie o inšpiratívnych a motivačných  knihách s klientmi Domu sociálnych služieb MOST. Biblioterapeutické stretnutia vedie knihovníčka Mgr. Viera Némethová

Príbeh o piatej

Pre deti Rodiny s deťmi

Projekt je novým formátom petržalskej knižnice s ponukou zaujímavých podujatí pre rodiny s malými deťmi. Každý mesiac sa budeme pravidelne stretávať na podujatiach, do ktorých budú veľmi aktívne zapojené aj deti, v ktorom okrem efektívne využitého voľného času inšpirujeme rodičov, ako pracovať s knihou, príbehom, ako sa dá čítať kniha tak trocha „inak“. V projekte vám ponúkneme vždy tie najkvalitnejšie…

Počúvadlo

Charakteristika: Projekt realizujeme v dvoch podvečerných stretnutiach od 17.00 do 22.00 v mesiacoch máj a október. Naše doterajšie skúsenosti z knižnice dokazujú, že ľudia obľubujú nielen čítanie, ale aj počúvanie. Chceli by sme sa o slová podeliť s tými, ktorí majú k nim prístup možno sťažený, či už pre hendikep, nedostatok času alebo z iných dôvodov. Vybrané úryvky z kníh…

Ako zvieratá myslia a čo cítia

furdekova@kniznicapetrzalka.sk

Charakteristika: Kniha „Ako zvieratá myslia a čo cítia“,  vás unesie do prekvapujúceho a vzrušujúceho sveta aktuálnej biológie správania živočíchov. Obsah: Prostredníctvom kvízových otázok a odpovedí na ne sa dozvieme zaujímavosti zo života zvierat. Priblížime si, čo majú spoločné s človekom, odhalíme ich nečakané vlastnosti a schopnosti. Cieľ: Prostredníctvom prekvapujúceho a vzrušujúceho sveta živočíchov sa prenesieme k tajomstvám ľudských úspechov a…

Novinkovač

Čitatelia petržalskej knižnice najviac vyhľadávajú police a stolíky s novými knihami. Pre všetkých, ale aj tých, ktorí sa ešte len rozhodujú či sa vôbec do knižnice oplatí prísť a či knižnica nie je synonymom pre miestnosti plné starých ošúchaných kníh sme pripravili novinku. O nových knihách v knižnici vás budú prostredníctvom krátkych videoblogov informovať naše knihovníčky a knihovníci. Predstavíme vám…

Taká bola Petržalka

Pobočky Prokofievova 5, Turnianska 10, Furdekova 1 Pre deti Pre dospelých Pre mládež Seniori metodika@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 6252 0189

Spoločný projekt Miestnej knižnice Petržalka a Katedry etnológie a muzeológie FIF UK v Bratislave v oblasti kultúry a vzdelávania v mestskej časti Bratislava – Petržalka. Projekt je určený širokej verejnosti a tvorí ho dlhodobý cyklus výstav so sprievodnými podujatiami pre deti, mládež a dospelých. Projekt vznikol v roku 2012 z iniciatívy riaditeľky Miestnej knižnice Petržalka PhDr. Kataríny Bergerovej.

Tvory mesta

Komunitné stretnutia Pre deti Pre dospelých

… alebo o architektúre a urbanizme s deťmi trochu inak. Naše mestá nie sú tvorené pre tých najslabších – deti, starších ľudí, ľudí so zdravotnými obmedzeniami. Mestá sú plné bariér, nebezpečných priestorov, ktoré um zhoršujú až znemožňujú ich naplno využívať. Tieto najslabšie skupiny nie sú štandardne zapájané do procesov plánovania a tvorby mesta či verejných priestorov. Prostredníctvom nášho projektu by…

Novodobá Petržalka – história po roku 1989, voľné pokračovanie projektu Taká bola Petržalka

Nový cyklus výstav a sprievodných podujatí Novodobá Petržalka voľne nadväzuje na predchádzajúci päťročný projekt Taká bola Petržalka, v ktorom bola spracovaná história Petržalky od najstarších čias až do roku 1989. V novom projekte sa postupne posúvame bližšie k súčasnosti. Ako v predchádzajúcom cykle aj v „Novodobej Petržalke“ mapujeme témy, ktorými Petržalčania žili a ktoré boli súčasťou a každodennou realitou ich života. Naplánovaný cyklus výstav je spoločným projektom…

Fond kníh s témou Slovákov žijúcich v zahraničí, emigrácie a vysťahovalectva

Pre dospelých Pre mládež

Vo fonde knižnice Vavilovova 26 nájdete knihy s tématikou vysťahovalectva, emigrácie, súčasného života Slovákov žijúcich v zahraničí a fond obsahuje aj niekoľko románov, komiks, aj kníh pre deti s témou utečenectva a exilu. Tento fond vznikol na počesť zosnulého poslanca Vladimíra Dolinaya, ktorý pôsobil aj ako učiteľ u našich krajanov v Rumunsku a z iniciatívy pani vicestarostky Jany Hrehorovej. Radi…

Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia, 23. ročník

Pre deti Pre mládež

ŠTATÚT 23. ročníka súťaže školských časopisov Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia   I. Vyhlasovateľom, organizátorom a garantom súťaže je Miestna knižnica Petržalka. Súťaž je určená prioritne školským časopisom vychádzajúcim v slovenskom jazyku na základných a stredných školách v mestskej časti Bratislava – Petržalka. Do súťaže sa môžu prihlásiť najviac dva školské časopisy za každú inú mestskú časť Bratislavy. Súťaže sa môže…

Prebuď sa (s) knihou

Pre deti Pre mládež Rodiny s deťmi

Maratón čítania, výtvarných workshopov a ďalších skvelých vecí s autormi a ilustrátormi kníh či hudobníkmi a divadelníkmi. Festival pripravený na prahu prvých jarných dní s príznačným názvom Prebuď sa (s) knihou.    

Život našimi očami 2019 – výsledková listina

Výsledková listina 23. ročníka súťaže školských časopisov, ktoré boli vydané v školskom roku 2018/2019.   Základné školy: 1. miesto Tilgnerka, Základná škola Tilgnerova 14 2. miesto Gešajko, Základná škola  Gessayova 2 3. miesto Iris, Základná škola Černyševského 5   Stredné školy: 1. miesto Reflekt, Školský internát pri SOŠ technickej  Vranovská 4 2. miesto The GYMPABA Times , Gymnázium Pankúchova 6…

Leto s petržalskou knižnicou

Letné prázdninové mesiace júl – august boli v našej knižnici „nabité“ aktivitami. Pripravili sme pre vás zaujímavé inšpirácie, program, nielen na našich detských a rodinných pobočkách, ale stretli sme sa s vami na Rodinnom víkende v susedstve pobočiek Vavilovova 24 -26, Na palube jednorožca – celodennej rodinnej akcii v Sade Janka Kráľa a nechýbal ani tradičný knižný kolotoč pred budovou…

Knižný klub Bratislava

Je diskusný klub založený vo februári 2013, ktorý zastrešuje Miestna knižnica Petržalka. V jej priestoroch, na pobočke Prokofievova 5 sa každý mesiac uskutočňujú pravidelné  stretnutia. Knižný klub je otvorený všetkých žánrom, literárnym témam a ľuďom, ktorý sa vedia o svoj názor nielen podeliť ale ho aj prijať a debatovať o inom názore. Za skoro štyri roky od vzniku klubu sme…

Vieme, čo je život, múdrosť, dôvera

Seniori

Dobrovoľnícky program s názvom „Vieme, čo je život, múdrosť, dôvera“ vznikol v petržalskej knižnici s cieľom rozšíriť a posilniť komunikáciu so seniormi v našej mestskej časti. Prostredníctvom vybraných aktivít a činností sa dobrovoľníci z denných seniorských centier angažujú do knižničnej činnosti alebo služieb jednotlivých pobočiek poskytujúcich služby pre dospelých. Seniori a seniorky dobrovoľníci spolupracujú pri výbere kníh, ponúkajú tipy na…

Súťaž: Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia 2018, Výsledková listina

Pre deti Pre mládež

Základné školy 1. miesto ZŠ Nobelovo námestie 6 Stopa 2. miesto ZŠ Černyševského 8 Iris 3. miesto ZŠ Tilgnerova 14 Tilgneráčik Stredné školy 1. miesto SOŠ technická, Vranovská 4 Reflekt 2. miesto SPŠ strojnícka Fajnorovo nábrežie 5 Číslo päť 3. miesto Spojená škola Mokrohájska 3 Moky 3 Skokani roka ZŠ Tilgnerova 14 Tilgneráčik Spojená škola Mokrohájska 3 Moky 3 Čestné…

Knižný kolotoč

Prostredníctvom Knižného kolotoča ponúkame knihy zadarmo. Hlavnou myšlienkou je posunúť knihy po ich prečítaní inému čitateľovi. Knihy ponúkame v lete pred budovou Technopolu v konkrétnych termínoch, a tiež nonstop v samoobslužnej knižnici na Mágio pláži na Tyršovom nábreží.

O pocitoch

Charakteristika projektu: Šťastný, mrzutý, nervózny, plachý…Stále niečo cítime, ale často svoje pocity nevieme pomenovať a spracovať. Takéto pocity sa potom ťažšie zvládajú. Spôsob realizácie: Na príbehu Sama, Katky a ich rodičov z Knižky o pocitoch sa deti dostávajú do známych situácií, v ktorých sa stretávajú s rôznymi emóciami. Deti dostávajú príležitosť porovnať si svoje prežívanie a pouvažovať o ňom: Spoznávam daný pocit v tej podobe, ako sa opisuje…

Knižný svet podľa …

„Knižný svet podľa“ prestavuje širokú a rozmanitú ponuku najnovších slovenských i svetových titulov, klasiku, náučnú literatúru, cestopisy, poéziu i drámu podľa osobného výberu knihovníkov petržalskej knižnice. Každý knihovník z vybraných kníh predstaví aj svoju srdcovku prostredníctvom myšlienky z knihy, ktorá ho oslovila. Výber kníh prebieha v dvojtýždňových odstupoch a týmto spôsobom sa môžu do rúk čitateľov dostať knihy, po ktorých…

Miniknižnica pre detských pacientov

Miestna knižnica Petržalka sprístupnila v máji 2016 Samoobslužnú miniknižnicu v priestoroch Kliniky pre deti a dorast Andreja Getlíka na Antolskej ulici, ktorá ponúka knihy hospitalizovanému detskému čitateľovi  počas jeho pobytu na klinike.  Samoobslužná miniknižnica je výnimočným projektom knižnice, eviduje niekoľko desiatok vybraných kníh pre pacientom vo veku 4 – 25 rokov, je situovaná priamo na lôžkovom oddelení kliniky a riadi…

,,Samoobslužná miniknižnica“

,,Samoobslužná miniknižnica“ vznikla v spolupráci s dobrovoľníckou skupinou Vŕba v priestoroch vestibulu Onkologického Ústavu Sv. Alžbety v Bratislave na Heydukovej ulici. Miniknižnica, o ktorú sa celoročne starajú zamestnanci knižnice je pravidelne dopĺňaná darovanými knihami. Knihy slúžia pacientom a návštevníkom nemocnice pre skrátenie chvíľ čakania na vyšetrenie. Pri príležitosti Dní dobrovoľníctva počas predpoludnia knihy rozdávame osobne.  

,,Susedské knižnice“

,,Susedské knižnice“ Malé samoobslužné police v nebytových priestoroch obytných domov, ktorých cieľom je poskytnúť knihám druhú šancu. Police slúžia obyvateľom domu a ich návštevám. Knihy si môžu dopĺňať sami, prípadne ich dopĺňa knižnica vyradenou, či darovanou literatúrou. Samoobslužné knižnice sa nachádzajú na ulici Vyšehradská 3-5, Wolkrova 11 a Rovniankova 14. Iniciátorom susedskej knižnice v bytovom dome na  Rovniankovej 14 bol…

Edičná činnosť

Pre deti Pre dospelých Pre mládež

Potrebujete pomôcť s domácou úlohou či referátom? Materiály k edičnej činnosti sú výbornou pomôckou a tiež príjemným a zaujímavým čítaním. • Hans Christian Andersen • Roman Brat • Hans Christian Andersen • Ivona Březinová • Pavol E. Dobšinský • Dušek Dušek • Petra Džerengová-Nagyová • Gabriela Futová • Andrea Gregušová • Ernest Hemingway • Peter Glocko • Ernest Hemingway •…