Taká bola Petržalka

Taká bola Petržalka

Spoločný projekt Miestnej knižnice Petržalka a Katedry etnológie a muzeológie FIF UK v Bratislave v oblasti kultúry a vzdelávania v mestskej časti Bratislava – Petržalka. Projekt je určený širokej verejnosti a tvorí ho dlhodobý cyklus výstav so sprievodnými podujatiami pre deti, mládež a dospelých.

Projekt vznikol v roku 2012 z iniciatívy riaditeľky Miestnej knižnice Petržalka PhDr. Kataríny Bergerovej.

Petržalka do roku 1918

Prvou z cyklu interaktívnych výstav pod spoločným názvom Taká bola Petržalka je výstava Petržalka do roku 1918. Výstava bola otvorená a sprístupnená verejnosti v januári 2013 v priestoroch pobočky Prokofievova 5. Zachytáva počiatky vzniku a osídlenia obce, prvé zmienky o nej, o vývoji priemyslu až do roku 1918 – konca prvej svetovej vojny. 

Petržalka v rokoch 1919 – 1946

Druhá výstava podrobnejšie približuje históriu Petržalky v období rokov 1919 – 1946. Toto obdobie predstavuje výrazný medzník jej histórie. Pre Petržalku bol dôležitý august 1919, kedy ju obsadilo po dohode veľmocí československé vojsko a natrvalo pričlenilo k Československej republike. Po podpísaní Mníchovskej dohody bola od 10. októbra 1938 až do 4. apríla 1945 súčasťou Hitlerovskej Veľkonemeckej či Tretej ríše. Ďalším míľnikom pre Petržalku bol rok 1946, keď sa od 1. apríla 1946 stala súčasťou Bratislavy.

Petržalka v rokoch 1946 – 1973

Tretie pokračovanie cyklu výstav mapujúcich históriu Petržalky, ktorá sa po roku 1946 stala mestskou časťou Bratislavy. Ako sa rozvíjal život v obci v 50- tych a 60-tych rokoch? Výstava v sebe zahŕňa všetky industriálne stavby, stavby občianskej vybavenosti a iné zaujímavé objekty, ktoré vznikli v týchto rokoch. Predstavíme zaujímavé osobnosti tej doby, ktoré žili v Petržalke, športový aj kultúrny život Petržalčanov a vznik železnej opony, ktorej súčasťou bola aj táto mestská časť. Stavba mosta SNP a prípravy na vznik veľkého sídliska v medzinárodnej architektonickej súťaži sa tiež stali súčasťou života ľudí, ktorým rok 1973 spojený so začiatkom výstavby sídliska navždy zmenil ich pohľad na miesto ktoré bolo ich domovom.  

Petržalka v rokoch 1973 – 1989 I.

Štvrté pokračovanie cyklu výstav. Roky 1973 – 1989 sa niesli v znamení zániku obce Petržalka, ktorá mala všetky znaky vidieckeho charakteru a poznali sme ju ako malebnú dedinu so 150 ulicami plnú záhrad a sadov. Predstavíme aj osobnosti tej doby, ktoré žili v Petržalke, športový aj kultúrny život Petržalčanov. 

Petržalka v rokoch 1973 – 1989 II.

Piate pokračovanie cyklu výstav Taká bola Petržalka. Prezentované témy: Výstavba sídliska v rokoch 1973 – 1989, Sídlisko Zadunajec, Nákupné zóny, Zdravotníctvo, Školstvo, Kultúrny život, Spolková činnosť na sídlisku, Športové aktivity – pôsobenie miestnych TJ a Trávenie voľného času.