Miestna knižnica Petržalka, Vavilovova 26

Otváracie hodiny
Pondelok - 13:00 - 19:00
Utorok 9:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Streda - 13:00 - 19:00
Štvrtok - 13:00 - 19:00
Piatok 11:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Sobota 9:00 - 12:00 -
02 / 62 52 04 08, WI-Fi FREE zóna
odblit@kniznicapetrzalka.sk
linky bus č. 84, 95, 99, elekrička č. 1, 3- zastávka Farského

 

Pobočka odbornej a cudzojazyčnej literatúry na Vavilovovej ul.č.26 Vám ponúka knihy zo spoločenských, prírodných a aplikovaných vied, umenia, geografie, dejín, literárnej vedy, odbornú, populárno – náučnú, umenovednú a cudzojazyčnú literatúru v anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom, talianskom, španielskom a latinskom jazyku. Ako doplnkové služby Vám ponúkame: kopírovanie z našich dokumentov, internet pre verejnosť, elektronickú čítaciu lupu pre slabozrakých a rezervácie vybraných dokumentov. WI-FI FREE zóna. V priestoroch tejto pobočky Vás radi uvítajú.

V dňoch 25.- 26. mája 2017 bude z dôvodu sanitárnych dní pobočka  zatvorená. Vrátené knihy môžete vložiť do biblioboxu pri vchode do Domu kultúry Zrkadlový háj. Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Andrej Blaas, Zlata Olekšáková a Mgr. Martin Melichár knihovníci

 

Najväčšia petržalská zbierka regionálnych dokumentov je na Vavilovovej 26

Knižné publikácie o kultúrno-historickom vývoji hlavného mesta Slovenska a jeho významných osobnostiach sú k dispozícii na všetkých pracoviskách Miestnej knižnice Petržalka, ale najväčšia ucelená zbierka je na pobočke odbornej a cudzojazyčnej literatúry na Vavilovovej ulici č. 26.

Táto samostatná časť dokumentov zaznamenáva kultúrny, spoločenský, historický, zemepisný a hospodársky vývoj Bratislavy a zvlášť mestskej časti Petržalka. Informuje našich návštevníkov o významných osobnostiach, ktoré sa tu narodili, pôsobili alebo zomreli, o ich činnosti, o významných udalostiach, ktoré sú spojené s našim regiónom. Vo vyhradenom priestore je uložených približne 300 knižných dokumentov. Úlohou knižnice v tejto oblasti je získavať, spracúvať a uchovávať písomnosti s regionálnym obsahovým zameraním, realizovať výstavnú činnosť a zabezpečovať prednášky o prírode a osobnostiach regiónu. V rámci svojej miestnej pôsobnosti plní vzdelávacie, informačné a kultúrne poslanie, zabezpečuje slobodný prístup k informáciám a podieľa sa na celoživotnom vzdelávaní jej používateľov.

Regionálnu zbierku tvoria dokumenty, ktoré zaznamenávajú kultúrny, spoločenský, historický, zemepisný a hospodársky vývoj regiónu a ich autori sa viažu k regiónu miestom narodenia, úmrtia alebo pôsobenia.

Zámerom a cieľom pobočky na Vavilovovej je:
– poskytovať bibliograficko-informačné a faktografické informácie;
– budovať fond regionálnej literatúry, periodických a neperiodických dokumentov;
– zviditeľniť osobnosti pochádzajúce z Petržalky;
– realizovať výstavnú činnosť, zabezpečovať a inštalovať výstavy s regionálnym obsahovým zameraním;
– podieľať sa na tvorbe a realizácii projektov knižnice tematicky súvisiacich s regiónom;
– zabezpečovať väzbu regionálneho periodika, jeho archiváciu a ošetrovanie (Petržalské noviny).

Fond sa dopĺňa systematicky a pravidelne každý mesiac na základe požiadaviek používateľov knižnice a nových kníh s touto tematikou. Dopĺňa sa kúpou knižných publikácií cez distribučné firmy, vydavateľstvá a kníhkupectvá a darmi, ktoré dostávame od súkromných osôb, organizácií a občianskych združení s bratislavskou pôsobnosťou.

Popri knižnično-informačných službách v súlade so svojím zameraním organizujeme množstvo kultúrno-spoločenských podujatí s cieľom predstaviť širokej verejnosti významné osobnosti a rozmanitosti nášho hlavného mesta a jej mestskej časti Petržalka. V tomto a minulom roku sa uskutočnila prednáška spojená s výstavou o ochrane dažďovníkov a netopierov v petržalských budovách, pravidelne sa konajú výstavy amatérskych výtvarníkov Petržalky, vystavujeme práce žiakov základných škôl.

Veľký úspech má projekt Taká bola Petržalka, ktorá je rozdelená do troch historických období. Uskutočnili sa prednášky o osobnostiach, ktoré navštívili Bratislavu (František Ferdinand d Este, belgická princezná Štefánia) a o rodákoch Petržalky (spisovateľ a kaskadér Gustáv Kyselica). Prostredníctvom webovej stránky knižnice a facebooku informujeme o významných osobnostiach, po ktorých sú pomenované petržalské ulice.

Zbierka regionálnych dokumentov je pre návštevníkov sprístupnená online-katalógom, knihy sa požičiavajú absenčne, niektoré len prezenčne. Priestory knižnice zároveň poskytujú pokojné miesto na štúdium s možnosťou Wi-Fi pripojenia. V rámci informačnej hodiny pre školy poskytujeme všetky informácie o tejto téme.

Prioritou zostáva budovanie a sprístupňovanie ucelenej zbierky dokumentov o histórii a súčasnosti Petržalky a organizovanie rôznych typov aktivít prezentujúcich regionálne osobnosti, udalosti, kultúru a pamiatky. Sú to besedy o knihách a autoroch, literárne súťaže a výtvarné prehliadky. Všetky tieto písomné dokumenty poskytujú našim čitateľom poznatky o živote regiónu, jeho dejinách, kultúrnom a športovom dianí, prírodných zaujímavostiach i spoločenskom živote, približujú život a dielo významných regionálnych osobností. Zroj: www.petrzalka.sk

 

Projekty pobočky

Rekordéri z ríše zvierat

Pobočka Vavilovova 26 Pre deti Pre dospelých Pre mládež odblit@kniznicapetrzalka.sk | 02/62 520 408

Predstavenie zvierat tvoriacich elitu podľa niektorého zaujímavého kritéria vo svojej kategórii. Pri tomto projekte sme sa inšpirovali zaujímavými zahraničnými filmovými…

Literárno- cestovateľské besedy

Pobočka Vavilovova 26 Pre deti Pre dospelých Pre mládež odblit@kniznicapetrzalka.sk | 02/62 520 408

Rozprávanie zaujímavých hostí, cestovateľov, autorov kníh, zaujímavých osobností o rôznych mestách, oblastiach alebo krajinách spojené s prezentáciou obrázkov, autorských fotografií a kníh…

Filatelistický kúžok

Pobočka Vavilovova 26 Pre deti Pre mládež odblit@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 52 04 08, WI-Fi FREE zóna

Jediný filatelistický krúžok pre deti a mládež v Bratislave Mladfila, pod vedením pani Daniely Schmidtovej pozýva do svojho kolektívu s…

Zoznámte sa s knižnicou- informačná výchova

Pobočky Vavilovova 26, Vavilovova 24 Pre deti Pre mládež odblit@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 52 04 08, WI-Fi FREE zóna

Obsahom informačnej výchovy v knižnici je zoznámenie žiakov a študentov so všetkými službami, ktoré naša knižnica ponúka, s prácou s…

Počítače pre všetkých

Pobočka Vavilovova 26 Pre dospelých Pre mládež odblit@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 62 52 04 08, WI-Fi FREE zóna

Bezplatná výuka základov práce s počítačom pre všetkých. Bližšie informácie poskytnú knihovníci Zlatica Olekšáková a Mgr. Andrej Blaas . Konzultačná hodina…

Tématické dvojtýždne

Pobočky Prokofievova 5, Rovniankova 3, Vavilovova 24, Turnianska 10, Vavilovova 26 Pre dospelých Seniori prokofievova@kniznicapetrzalka.sk | 02 / 63 82 62 03, WI-FI FREE zóna

Knižné tematické dvojtýždne je popularizačný projekt zameraný na zvýšenie povedomia čitateľov o kvalitnej literatúre (beletrie aj populárno-náučnej), ktorý spája vždy jedna…