Zverejnené 01.10.2015,

Najväčšia petržalská zbierka regionálnych dokumentov je na Vavilovovej 26

Knižné publikácie o kultúrno-historickom vývoji hlavného mesta Slovenska a jeho významných osobnostiach sú k dispozícii na všetkých pracoviskách Miestnej knižnice Petržalka, ale najväčšia ucelená zbierka je na pobočke odbornej a cudzojazyčnej literatúry na Vavilovovej ulici č. 26.

Táto samostatná časť dokumentov zaznamenáva kultúrny, spoločenský, historický, zemepisný a hospodársky vývoj Bratislavy a zvlášť mestskej časti Petržalka. Informuje našich návštevníkov o významných osobnostiach, ktoré sa tu narodili, pôsobili alebo zomreli, o ich činnosti, o významných udalostiach, ktoré sú spojené s našim regiónom. Vo vyhradenom priestore je uložených približne 300 knižných dokumentov. Úlohou knižnice v tejto oblasti je získavať, spracúvať a uchovávať písomnosti s regionálnym obsahovým zameraním, realizovať výstavnú činnosť a zabezpečovať prednášky o prírode a osobnostiach regiónu. V rámci svojej miestnej pôsobnosti plní vzdelávacie, informačné a kultúrne poslanie, zabezpečuje slobodný prístup k informáciám a podieľa sa na celoživotnom vzdelávaní jej používateľov.

Regionálnu zbierku tvoria dokumenty, ktoré zaznamenávajú kultúrny, spoločenský, historický, zemepisný a hospodársky vývoj regiónu a ich autori sa viažu k regiónu miestom narodenia, úmrtia alebo pôsobenia.

Zámerom a cieľom pobočky na Vavilovovej je:
– poskytovať bibliograficko-informačné a faktografické informácie;
– budovať fond regionálnej literatúry, periodických a neperiodických dokumentov;
– zviditeľniť osobnosti pochádzajúce z Petržalky;
– realizovať výstavnú činnosť, zabezpečovať a inštalovať výstavy s regionálnym obsahovým zameraním;
– podieľať sa na tvorbe a realizácii projektov knižnice tematicky súvisiacich s regiónom;
– zabezpečovať väzbu regionálneho periodika, jeho archiváciu a ošetrovanie (Petržalské noviny).

Fond sa dopĺňa systematicky a pravidelne každý mesiac na základe požiadaviek používateľov knižnice a nových kníh s touto tematikou. Dopĺňa sa kúpou knižných publikácií cez distribučné firmy, vydavateľstvá a kníhkupectvá a darmi, ktoré dostávame od súkromných osôb, organizácií a občianskych združení s bratislavskou pôsobnosťou.

Popri knižnično-informačných službách v súlade so svojím zameraním organizujeme množstvo kultúrno-spoločenských podujatí s cieľom predstaviť širokej verejnosti významné osobnosti a rozmanitosti nášho hlavného mesta a jej mestskej časti Petržalka. V tomto a minulom roku sa uskutočnila prednáška spojená s výstavou o ochrane dažďovníkov a netopierov v petržalských budovách, pravidelne sa konajú výstavy amatérskych výtvarníkov Petržalky, vystavujeme práce žiakov základných škôl.

Veľký úspech má projekt Taká bola Petržalka, ktorá je rozdelená do troch historických období. Uskutočnili sa prednášky o osobnostiach, ktoré navštívili Bratislavu (František Ferdinand d Este, belgická princezná Štefánia) a o rodákoch Petržalky (spisovateľ a kaskadér Gustáv Kyselica). Prostredníctvom webovej stránky knižnice a facebooku informujeme o významných osobnostiach, po ktorých sú pomenované petržalské ulice.

Zbierka regionálnych dokumentov je pre návštevníkov sprístupnená online-katalógom, knihy sa požičiavajú absenčne, niektoré len prezenčne. Priestory knižnice zároveň poskytujú pokojné miesto na štúdium s možnosťou Wi-Fi pripojenia. V rámci informačnej hodiny pre školy poskytujeme všetky informácie o tejto téme.

Prioritou zostáva budovanie a sprístupňovanie ucelenej zbierky dokumentov o histórii a súčasnosti Petržalky a organizovanie rôznych typov aktivít prezentujúcich regionálne osobnosti, udalosti, kultúru a pamiatky. Sú to besedy o knihách a autoroch, literárne súťaže a výtvarné prehliadky. Všetky tieto písomné dokumenty poskytujú našim čitateľom poznatky o živote regiónu, jeho dejinách, kultúrnom a športovom dianí, prírodných zaujímavostiach i spoločenskom živote, približujú život a dielo významných regionálnych osobností. Zroj: www.petrzalka.sk