Zverejnené 30.12.2009,

Pracovníci Miestnej knižnice Petržalka v pondelok 10.12.2007 navštívili Ondrejský cintorín v Bratislave pri príležitosti 73. výročia úmrtia Ferka Urbánka, jedného z najpopulárnejších slovenských dramatických spisovateľov na prelome 19. a 20.storočia. Počas krátkej pietnej spomienky riaditeľ MKP p.Huska spomenul význam spisovateľa, podľa ktorého je nazvaná naša literárna súťaž Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, tento rok sa uskutočnil už 18.ročník. Bývalý riaditeľ p.Pavelka si zaspomínal na prvé roky súťaže a pripomenul, ako vybral práve Ferka Urbánka za „patróna“ petržalských literátov. Pracovníci MKP položili k hrobu malý venček a zapálili sviečky a kahančeky.
Urbánkove divadelné hry boli vo svojom čase veľmi obľúbené, hrali ich často aj ochotnícke divadlá, medzi najpopulárnejšie partia hry Škriatok, Kamenný chodníček, Strídža spod hája, Rozmajrín, Pani richtárka, Pytliakova žena a ďalšie. Na fotografiách vidíte náhrobok z carrarského mramoru zložený z dvoch častí, je na ňom portrét spisovateľa od akad. sochára J. Pospíšila. Súčasť náhrobku je aj mramorový stĺpik, na ktorom sú vytesané verše Urbánkovej hymnickej piesne Hoj vlasť moja, ktoré zhudobnil M. Schneider-Trnavský. Spolu so spisovateľom je pochovaný aj jeho syn Dr. Ivan Urbánek.

(info prevzaté z knihy Viera Obuchová, Ondrejský cintorín, vydavateľstvo Albert Marenčin Vydavateľstvo PT, vydanie r. 2004)