Zverejnené 30.12.2009,

Miestna knižnica Petržalka dlhodobo rozvíja úspešnú spoluprácu so školami na území Petržalky v rôznych druhoch vzdelávacích a kultúrno-výchovných podujatí. Jedným z nich je aj úspešná súťaž školských časopisov.
V roku 2007 súťaž školských časpopisov, 11. ročníka akcie

„ŽIVOT NAŠIMI OČAMI – Novinári tretieho tisícročia“

5.júna 2007 vyhodnotila odborná porota už 11. ročník, v ktorom súťažilo 11 časopisov.

Výsledková listina 11. ročníka

I. kategória – základné školy

1. miesto Listuška a Listuško, Základná škola Pankúchova 4
2. miesto Dudoviny, Základná škola Dudova 2
2. miesto Moky 3, Základná škola Mokrohájska3
3. miesto Hlásnik z Budatínskej,  Základná škola Budatínska 61
Čestné uznanie
Stopa,  Základná škola Nobelovo nám. 6
 

II. kategória – stredné školy
1. miesto Kyslík, Stredná zdravotnícka škola Strečnianska 18
Čestné uznanie
Einsteinium,  Gymnázium A. Einsteina Einsteinova 13
 

Odborná porota: Mgr. Eduard Krajčo, PhDr. Augustín Gábriš