Zverejnené 06.10.2011,

Miestna knižnica Petržalka po prvýkrát priamo podporila myšlienku a aktivity dobrovoľníctva na Slovensku. Nadviazali sme spoluprácu s dobrovoľníckou skupinou Vŕba, ktorá pracuje na Onkologickom ústave Sv. Alžbety na Heydukovej ul. v Bratislave. V piatok 23.9.2011 sme s mojimi dvoma kolegami z pobočky na Vavilovovej ulici Ferkom Brunnerom a Zuzkou Borbuliakovou zažili neopakovateľné pocity, keď sme mohli venovať prebytočné a vyradené knihy z nášho fondu pacientom, ich blízkym, ba dokonca sa zastavili a vybrali si niečo pre seba aj samotní lekári a zdravotnícky personál. Chvíľami sme boli až dojatí z potešenia a vďačnosti v očiach pacientov, keď si našli niečo pre seba. Priniesli a ponúkali sme hlavne literatúru pre dospelých, no záujem bol aj o detskú literatúru. Milo nás to prekvapilo, bolo to nad naše očakávanie . Rozdali sa všetky knihy, ktoré sme priviezli, boli ich takmer dve stovky.
Z podujatia odchádzal každý z nás s pocitom, ktorý sa mu navždy uloží v pamäti ako deň, kedy sme podávaním kníh do rúk okoloidúcich priniesli radosť, ovplyvnili sme náladu pacientov alebo ich príbuzných, oživili sme nemocničný stereotyp, vyvolali úsmev na tvárach, povzbudili ich, povedali niečo o knihe, ktorú držali v ruke, prehodili zopár slov.
Na závar chcem poďakovať svojím mladým kolegom aj dobrovoľníkom zo skupiny Vŕba. Som presvedčená, že spolupráca a účasť na dobrovoľníckych aktivitách súvisiacich s knihami a knižnicou je jedna z ciest, ktorou určite v budúcnosti pôjdeme.

PhDr. Katarína Bergerová, riaditeľka knižnice

 
IMG_4216.jpg
IMG_4216.jpg
IMG_4217.jpg
IMG_4217.jpg
IMG_4218.jpg
IMG_4218.jpg
IMG_4219.jpg
IMG_4219.jpg
IMG_4220.jpg
IMG_4220.jpg
IMG_4221.jpg
IMG_4221.jpg
IMG_4222.jpg
IMG_4222.jpg
IMG_4223.jpg
IMG_4223.jpg
IMG_4224.jpg
IMG_4224.jpg
IMG_4225.jpg
IMG_4225.jpg
IMG_4226.jpg
IMG_4226.jpg
IMG_4227.jpg
IMG_4227.jpg
IMG_4228.jpg
IMG_4228.jpg
IMG_4229.jpg
IMG_4229.jpg
IMG_4230.jpg
IMG_4230.jpg
IMG_4231.jpg
IMG_4231.jpg
IMG_4232.jpg
IMG_4232.jpg
IMG_4233.jpg
IMG_4233.jpg
IMG_4234.jpg
IMG_4234.jpg
IMG_4235.jpg
IMG_4235.jpg
IMG_4239.jpg
IMG_4239.jpg
IMG_4240.jpg
IMG_4240.jpg
IMG_4241.jpg
IMG_4241.jpg
IMG_4243.jpg
IMG_4243.jpg