Zverejnené 24.10.2012,
Literárne randevú

18.10. v knižnici na Prokofievovej 5

Príjemný podvečer strávený s členmi Slovak PEN – klubu Máriou Bátorovou, Ireneyom Balážom,Jurajom Šebestom, Viliamom Jablonickým, Ondrejom Hercom, Jánom Čomajom a Antonom Hykischom. Debatovali sme na tému ich vzťahu k Petržalke, knižniciam, autori nám priblížili svoju tvorbu. Objasnili nám činnosť PEN klubu ako medzinárodnej organizácie spisovateľov bojujúcich za slobodu slova, obhajobu ľudských práv a pochopenie literatúry ako prostriedku vzájomného pochopenia. Hovorili sme o knižnici PEN klubu,ktorej poslaním je získavať knihy v pôvodných jazykoch autorov z celého sveta pre študentov, či iných záujemcov o cudzokrajné jazyky a literatúru. Momentálne je pre záujemcov sprístupnená v Univerzitnej knižnici . Krásnym ukončením besedy bola ukážka z eseje O čítaní, ktorú prečítal jej autor Anton Hykisch.
 

litera-nota_01.JPG
litera-nota_01.JPG
litera-nota_02.JPG
litera-nota_02.JPG
litera-nota_03.JPG
litera-nota_03.JPG
litera-nota_04.JPG
litera-nota_04.JPG
litera-nota_05.JPG
litera-nota_05.JPG
litera-nota_06.JPG
litera-nota_06.JPG
litera-nota_07.JPG
litera-nota_07.JPG
litera-nota_08.JPG
litera-nota_08.JPG
litera-nota_09.JPG
litera-nota_09.JPG
litera-nota_10.JPG
litera-nota_10.JPG
litera-nota_11.JPG
litera-nota_11.JPG
litera-nota_12.JPG
litera-nota_12.JPG
litera-nota_13.JPG
litera-nota_13.JPG
litera-nota_14.JPG
litera-nota_14.JPG
litera-nota_15.JPG
litera-nota_15.JPG