Zverejnené 28.01.2013,

Miestna knižnica Petržalka – Oddelenie odbornej a cudzojazyčnej literatúry Vavilovova 26 –
Vás pozýva dňa 5.3. 2012 o 16:30 na podujatie

ANGLICKÉ ČASY SÚ „EASY“.

PaedDr. Eva Gáboriková, PhD,
autorka knihy „Anglická gramatika pre každého“
sa Vás pokúsi presvedčiť, že anglické časy sú naozaj „easy“.

Prostredníctvom diskusie, hier a krátkych dialógov si môžete spolu s ňou zopakovať základné
anglické časy a pravidlá ako ich používať v bežnej komunikácii.

Obsah stretnutia:
1. Prítomný čas jednoduchý
2. Prítomný čas priebehový
3. Minulý čas jednoduchý
4. Minulý čas priebehový
5. Predprítomný čas jednoduchý
6. Predprítomný čas priebehový
7. Budúce časy

Odporúčaná jazyková úroveň: stupeň stredne pokročilý

Krátke predstavenie knihy „Anglická gramatika pre každého“ a spôsob jej objednania nájdete na www.evagaborikova.eu/publikácie.

———————————————————————–

Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov je potrebné prihlásiť sa
na email: odblit@kniznicapetrzalka.sk, príp. telefonicky na č. 02/62520408.
Vstup voľný.