Zverejnené 04.02.2013,

Miestna knižnica Petržalka

vyhlasuje

17. ročník súťaže školských časopisov základných a stredných škôl v Bratislave – Petržalke

Život našimi očami – Novinári tretieho tisícročia


Podmienky súťaže: v úplnosti vyplnená prihláška
dve čísla časopisu – školský rok 2012 / 2013

Poštou alebo osobne doručiť na adresu knižnice:
Miestna knižnica Petržalka
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava 5
Zn. školské časopisy


Uzávierka súťaže: 15. máj 2013

Vyhlásenie výsledkov:
v piatok 14. júna 2013 o 10:00 na pobočke Prokofievova 5
(všetky súťažiace školy dostanú pozvánku)


prihláška na stiahnutie