Zverejnené 18.02.2013,

VEREJNÉ KNIŽNICE V BRATISLAVE

Mestská knižnica v Bratislave, Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava – Nové Mesto a Miestna knižnica Petržalka

vyhlasujú od 1. októbra 2012 – 27. marca 2013

3.ročník súťaže vlastnej tvorby bratislavských žiakov Bratislava, moje mesto 2012 na tému

 dobrodružstvo v Bratislave

námety literárnych a výtvarných prác:

 

1.     Tajná skrýša

Miesto v Bratislave, kde by som si s kamarátom postavil/a tajnú skrýšu. Čo by sme tam zažili a čo by sme odtiaľ uvideli?

dobrodružný príbeh

 

2.     Čo priplávalo po Dunaji?

Stojím na brehu Dunaja a zrazu niečo prináša voda. Čo to je? Odkiaľ sa to vzalo? Dá sa to vyloviť? Zmení to život obyvateľov v našom meste? Záhada.

          fantazijná poviedka

 

3.     Strašidelný príbeh v Bratislave

Aj v Bratislave a jej okolí je mnoho strašidelných zákutí, opustených domov, tmavých lesov, čudesných zvukov, mihotavých tieňov… . Možno ma čosi vyľakalo, možno sa tam čosi záhadné udialo.

          hororová poviedka

 

PRAVIDLÁ Súťaže: súťažiaci  si vyberú námet, ktorý ich najviac inšpiruje a popustia uzdu fantázii.

literárnej práci sa musí dodržať žáner a rozsah textu do 5 strán formátu A4, či je už písaná strojom alebo čitateľne rukou. Hodnotiť sa bude originálny nápad, napätie príbehu i zručnosť v písaní daného žánru.

Vo výtvarnej práci sa podmienky nekladú. Môže to byť dielo jednotlivca alebo triedneho kolektívu, či kombinácia rôznych výtvarných techník. Aj názov súťaže prezrádza, že v námete prác má figurovať Bratislava.

 

Všetci súťažiaci uvedú na svojej práci jej názov, výber témy, svoje meno a priezvisko, adresu bydliska, adresu školy, triedu a vek. Výhercov čakajú zaujímavé ocenenia.

 SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE :

1. kategória: najmladší žiaci (1. – 2 . ročník ZŠ)

2. kategória: mladší žiaci (3. – 5. ročník ZŠ)

3. kategória: starší žiaci (6. – 9. ročník ZŠ, prima – kvarta osemročných gymnázií)

POSLANIE SÚŤAŽE:

Poslaním súťaže je podporiť fantáziu a tvorivosť detí a mládeže, rozvoj vyjadrovacích  schopností v literárnej či výtvarnej podobe, podporiť vzťah detí a mládeže k mestu, v ktorom žijú, učia sa i trávia voľný čas. Súťaž má upriamiť pozornosť na Bratislavu a najmä – predstaviť hlavné mesto jeho obyvateľom očami detí.

TRVANIE SÚŤAŽE:

Súťažné práce odovzdajte do 27. marca 2013 do Mestskej knižnice v Bratislave osobne alebo pošlite klasickou poštou na adresu Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava 1. Obálku označte názvom súťaže „Bratislava, moje mesto 2012“.

Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie výhercov sa uskutoční

v apríli 2013.