Zverejnené 13.04.2014,
Noc v knižnici s Andersenom

Už po štvrtý krát sa v našej knižnici uskutočnilo podujatie Noc s Andersenom, ktoré je odmenou pre našich detských čitateľov vybraných z detských a rodinných pobočiek . Tento rok ich bolo presne 26. Témou tohtoročnej noci sa stalo poznávanie Slovenska. Jeho kultúrnych tradícií, miest, hradov a zámkov, ľudových piesní a tancov, slovenských spisovateľov a spisovateliek kníh pre deti a mládež, poznávanie svojho mesta a mestskej časti v ktorej žijeme . Zasadili sme si aj stromček Rozprávkovník – krásny smrečok, ktorý bude rásť pred knižnicou a dúfame že deťom aj nám dospelým o pár rokov pripomenie túto milú udalosť. Po vstupnom predstavení sa všetkých malých aj veľkých účastníkov Noci s Andersenom sme na dvoch krásnych prezentáciách poznávali a hádali miesta , mestá, hrady, zámky a pod. na Slovensku a známe i menej známe miesta Bratislavy. Neskôr sme si pred knižnicou posadili náš Rozprávkovník. Folklórny súbor Lúčka – naši milí hostia nám predviedli typické slovenské piesne a tance z rôznych regiónov Slovenska a Emma Kiabová povedala deťom o rôznych zaujímavostiach a odlišnostiach na slovenských krojoch , povedala o vzniku a vývoji kroja a aj vyskúšala deti či by poznali jednotlivé súčasti kroja podľa ich regionálnych názvov. Potom sme si všetci spoločne vyskúšali aj tancovanie karičky. Bolo pri tom naozaj veľmi veselo. Tanec vystriedal veľký vedomostný kvíz na tému Poznávame Slovensko a súťažilo sa v šiestich kategóriách. Viac či menej náročné otázky zvládli decká na jednotku a spoznávali aj ľudové piesne podľa krátkej ukážky zahratej na gitare aj spoznávanie knihy slovenských detských autorov podľa prečítanej ukážky. Kvíz vystriedalo vyrábanie si najtypickejšej slovenskej veľkonočnej ozdoby všetkých domácností – veľkonočného vajíčka. Tí šikovnejší si k vajíčku vyrobili aj krásny farebný jarný kvet. Predpolnočná discotéka bola v znamení zumby a " odrovnala " aj tých najenergickejších. Večierka v našej knižnici nastala okolo 0,45 hod. a ešte trištrte hodinku knihovníci Viera a Miki deťom čítali z knihy Gabriely Futovej nejdem a basta !

NsA-01.JPG NsA-02.JPG NsA-03.JPG NsA-04.JPG
NsA-05.JPG NsA-06.JPG NsA-07.JPG NsA-08.JPG
NsA-09.JPG NsA-10.JPG NsA-11.JPG NsA-12.JPG
NsA-13.JPG NsA-14.JPG NsA-15.JPG NsA-16.JPG
NsA-17.JPG NsA-18.JPG NsA-19.JPG NsA-20.JPG
NsA-21.JPG NsA-22.JPG NsA-23.JPG NsA-24.JPG
NsA-25.JPG NsA-26.JPG NsA-27.JPG NsA-28.JPG
NsA-29.JPG NsA-30.JPG NsA-31.JPG NsA-32.JPG
NsA-33.JPG NsA-34.JPG NsA-35.JPG NsA-36.JPG
NsA-37.JPG NsA-38.JPG NsA-39.JPG NsA-40.JPG
NsA-41.JPG NsA-42.JPG NsA-43.JPG NsA-44.JPG