Zverejnené 07.05.2014,

Miestna knižnica Petržalka sa do celoslovenského projektu Les ukrytý v knihe zapojila výstavou jedinečných fotografií enviromentalistu, režiséra, producenta a fotografa Tomáša Hulíka. Na vernisáži výstavy sa zúčastnili deti navštevujúce Školský klub detí zo ZŠ Prokofievova 5 a je vidieť že fotografie ich hneď veľmi zaujali. Tomáša Hulíka bombardovali otázkami typu: " ako sa dá urobiť fotografia, na ktorej sa medveď usmieva? ", " čím sa živí syseľ? " , " mäso z akého zvieraťa trhajú vlci na fotografii? " , " čoho sa zľakla mačka divá , v momente keď ste ju fotografoval ? " a pod. K výstave sme pripravili aj sprievodné podujatia, prezentáciu o poznávaní vtáčích hlasov v prírode, o vzácnych biotopoch Chorvátskeho ramena v Petržalke aj o poznávaní prírody a zvierat , ktoré môžeme vidieť v Petržalke, v jej lužných lesoch a v okolí Bratislavy. Výstavu fotografií Tomáša Hulíka máte možnosť vidieť do 30. júna 2014 v čitárni pobočky na Prokofievovej ul. č. 5.
 

Hulik-01.JPG Hulik-02.JPG Hulik-03.JPG
Hulik-04.JPG Hulik-05.JPG Hulik-06.JPG
Hulik-07.JPG Hulik-08.JPG Hulik-09.JPG
Hulik-10.JPG Hulik-11.JPG