Zverejnené 29.10.2015,

V roku 2014 vznikla z iniciatívy starostu mestskej časti Bratislava – Petržalka myšlienka poďakovania ľuďom, ktorí celý svoj život zasvätili práci v oblasti kultúry a osvety. Sme veľmi radi, že tento rok sa z ocenenia Kultúrno-osvetový pracovník Petržalky 2015 môžu tešiť aj dve naše kolegyne – dlhoročné knihovníčky pani Dagmar Korková, ktorá pracuje na pobočke Lietavská 16 a pani Zdenka Árvayová, ktorá bola vedúcou oddelenia nákupu a spracovania literatúry až do svojho odchodu na dôchodok v roku 2010. Obom našim kolegyniam srdečne blahoželáme.