Zverejnené 18.01.2016, Pre deti Pre mládež

Projekt vznikol pre motiváciu a podporu čítania pre vekovú kategóriu detí, ktorá číta asi najmenej a to 11 – 19 roční. Do projektu je vybraných 100 kníh v dvoch vekových a piatich žánrových kategóriách pre každú vekovú skupinu zvlášť. Knihy sú viditeľne označené a majú aj svoje špeciálne miesta v našich rodinných aj detských pobočkách. Deti a mladí ľudia majú možnosť VSTÚPIŤ do našej knižnice, ktorú sa snažíme koncipovať ako príjemné a bezpečné prostredie na strávenie voľného času, ako miesto kde sa dajú urobiť domáce úlohy či príjemne stráviť chvíle pri niektorom z našich podujatí. Môžu si VYBRAŤ knihu úplne podľa svojej slobodnej vôle, VYPOŽIČAŤ si ju buď na prečítanie iba v knižnici, alebo samozrejme aj domov a povedať ako sa im páčila. Na vyjadrenie môžu použiť buď samolepky, ktoré sme pre nich pripravili buď v elektronickej podobe tu na facebookovej stránke alebo si mu môžu zobrať aj od knihovníkov v našej knižnici a knihu označiť podľa toho, ako sa im páčila či nepáčila. Môžu ku knihe napísať aj krátke či dlhšie slovné hodnotenie, ktoré sa v našich pobočkách stane aj priamo súčasťou vybraných kníh. Dúfame, že projekt bude užitočný nielen pre deti, ale aj pre rodičov či pedagógov.