Zverejnené 14.06.2016,

Naša knižnica od februára intenzívne spolupracuje s Domom tretieho veku na Poloreckého ulici v Petržalke , kde sme aj dnes sprostredovali krásne generačné stretnutie. Starkých z Domova tretieho veku prišli dramatizáciou Dunajských povestí Márie Ďuríčkovej potešiť a predobedie spestriť žiaci 4.B. triedy Základnej školy na Černyševského ulici pod vedením výbornej pani učiteľky Martiny Ivanovej. Na kamarátov sa prišli pozrieť aj deti z neďalekej Materskej škôlky Materská Škola Bulíkova, kde chodia seniori deťom čítať pred obedným spaním rozprávky a mamičky a ich malé ratolesti s Materského centra Budatko v Petržalke. Deti nielen že vytvorili prostredníctvom povestí o Dunajskej kráľovnej a Žabej studni na Bratislavskom hrade príjemnú atmosféru, ale aj babičkám a deduškom zaspievali ľudové piesne. Pohostili sa na oplátku výbornými medovníkmi a oplátkami, ktoré pripravili tety z Domova tretieho veku.