Zverejnené 12.06.2017,

V tomto roku je to presne 300 rokov od narodenia významnej uhorskej kráľovnej Márie Terézie, ktorá zanechala výraznú stopu v dejinách celého svojho rozsiahleho kráľovstva a jej odkaz pretrváva dodnes. Stopa jedného z jej rozhodnutí sa spája aj s históriou Petržalky. Možno nie každý Petržalčan vie, že dnešný Sad Janka Kráľa, prvý verejný park v strednej Európe dala založiť práve táto panovníčka. Dala ho zriadiť už v roku 1775. Časť lužného lesa upravili do parkovej podoby, ktorá sa na okrajoch voľne miešala s pokračujúcim lužným lesom. Knihy o Márii Terézii a rode Habsburgovcov si môžete vypožičať na našich pobočkách. Sú viditeľne označené malými vlajočkami.

Milujte kráľovnú – tematický dvojtýždeň

Požičané knihy na pobočke Lietavská 16:
1. Egghardtová Hanne – Deti Márie Terézie
2. Gristenová, G.M. – Mária Terézia
3. Grössing Sigrid-Maria – Tragédie v habsburskom rode
4. Grössing Sigrid-Maria – Vraždy v habsburskom rode
5. Hykisch Anton – Mária Terézia
6. Leitnerová Thea – Škandály na panovníckych dvoroch
7. Leitnerová Thea – Predané dcéry Habsburgovcov
8. Leitnerová Thea – Habsburské zlaté nevesty
9. Rieder Heinz – Mária Terézia. Osudové chvíle Habsburgovcov
10. Tapié, V.L. – Marie Terezie
11. Weissensteiner Friedrich – Ženy na habsburskom tróne
12. Weissensteiner Friedrich – Habsburské ženy na cudzích trónoch
13. Weissensteiner Friedrich – Dcéry Márie Terézie

Pobočka Turnianska 10:

1 Bauer, Jan – Ženy z rodu Habsburku
2 Bílek, Jiří – Marie Terezie. Cudná císařovna
3 Grössling, Sigrid-Maria – Lásky trónu Habsburského
4 Leitnerová, Thea – Predané dcéry Habsburgovcov
5 Rodan, Kamil – Ženy s korunou
6 Válková, Veronika – Za Márie Terézie. Zamilovaný Dragoun
7 Válková, Veronika – Márie Terezie. Tajnosti císařských komnat
8 Weissenberger, Friedrich – Dcéry Márie Terézie
9 Galérie slávy. Osobností svetovej politiky všetkých čias

Pobočka Prokofievova 5:

Bled Jean Paul – Mária Terézia
Cristenová G.M. – Mária Terézia: Medzi trónom a láskou
Čečetka J.F. – Román Cisářovny 1
Čečetka J.F. – Román Cisářovny 2
Čečetka J.F. – Román Cisářovny 3
Čečetka J.F. – Román Cisářovny 4
Etzlstorfer Hannes – Vladárka v súkromí
Grey Juliet – Maria Antoinetta 1
Grey Juliet – Maria Antoinetta 2
Grössing S.M. – Tragédie v habsburskom rode
Hykisch Anton – Milujte kráľovnú
Hykisch Anton – Verte cisárovi
Ihring Walter – Bratislava – zábavná sprievodca
Jůzlová Jana a Diestler Radek – Velcí panovníci Evropy …
Leitner Thea – Zabudnuté deti Habsburgovcov
Švihran Ladislav – Kto nám vládol
Totschinger Gerhard – Habsburkové a jejich profese
Weissensteiner Friedrich – Dcéry Márie Terézie

Pobočka Vavilovova 24:

Bílek Jiří: Marie Terezie
Egghardt Hanne: Deti Márie Terézie
Ericksonová Carolly: Poznala som lásku. Tajný denník Márie Antoinetty
Fraserová Antonia: Marie Antoinetta
Gálisová Natália: Dejiny statočného národa slovenského
Grey Juliet: Maria Antoinetta
Grossing Sigrid Maria: Silné ženy, slabí muži
Grossing Sigrid Maria: Tragédie v habsburskom rode
Hammond Beate: Dievčenské roky veľkých cisárovien
Hykisch Anton: Milujte kráľovnu 3x
Hykisch Anton: Verte cisárovi
Leitner Thea: Škandály na panovníckych dvoroch
Rieder Heinz: Mária Terézia
Švihran Ladislav: Kto nám vládol
Thomová Helga: Nemilované kráľovné
Weissensteiner Friedrich: Rakoušti cisářové
Weissensteiner Friedrich: Synovia Márie Terézie

Pobočka Vyšehradská 27:

1. Helga Thomová – Milenky francúzskych kráľov
2. Friedrich Weissensteiner – Synovia Márie Terézie
3. Thea Leitnerová – Habsburské zlaté nevesty
4. Thea Leitnerová – Predané dcéry Habsburgovcov
5. G.Praschlová-Bichlerová – Cisárovná Alžbeta
6. Helga Thomová – Milenky francúzskych kráľov
7. Sigrid-Mária Grösingová – Silné ženy, slabý muži
8. Beate Hammondová – Dievčenské roky veľkých cisárovien

Požičané knihy na pobočke Rovniankova 3:

1. Grey, Juliet – Mária Antoinetta, Dni slávy, dni smútku
2. Weissensteiner,Friedrich – Veľkí panovníci Habsburského rodu
3. Egghardtová, Hanne – Deti Márie Terézie
4. Weissensteiner, Friedrich – Ženy na Habsburskom tróne
5. Weissensteiner, Friedrich – Synovia Márie Terézie
6. Leitner,Thea – Habsburské zlaté nevěsty. Venom k moci.
7. Grey, Juliet – Ja, Mária Antoinetta
8. Weissensteiner, Friedrich – Dcéry Márie Terézie
9. Weissensteiner, Friedrich – Rakouští císařové
10. Tötschinger, Gerghard – Habsburkové a jejich professe
11. Tapié, Victor – L. – Marie Terezie a Evropa
12. Rieder, Heinz – Mária Terézia. Osudové chvíle Habsburgovcov
13. Potzl – Malíková, Mária – Bratislavský hrad za Mária Terézie
14. Cristenová, Gabriele Marie – Mária Terézia. Medzi trónom a láskou
15. Grössing, Sigrid-Maria – Lásky trůnu Habsburského
16. Grössing, Sigrid-Maria – Tiene trónu Habsburského
17. Leitner, Thea Zabudnuté deti Habsburgovcov
18. Grössing, Sigrid-Maria – Tragédie v habsburskom rode
19. Janusová, Jana – Její veličenstvo Marie Terezie
20. Zweig, Stefan – Mária Antoinetta
21. Fraserová, Antonia – Marie Antoinetta