Zverejnené 31.08.2017,

Miestna knižnica Petržalka pozýva v novom školskom roku 2017/2018 všetky deti a mládež na návštevu knižnice, na stretnutia s dobrými a peknými knihami a ich autormi, s ilustrátormi, osobnosťami spojené s poučením, novými vedomosťami, zážitkami a zábavou. Vyberte si svoju knižnicu z desiatich pobočiek poskytujúcich služby na území Petržalky.

Niekto sa do školy teší viac, niekto menej. Tak či onak, v pondelok o týždeň to všetko znovu vypukne. My z Miestnej knižnice Petržalka sa na nový školský rok tešíme. „K osvedčeným knižničným projektom a programom z predchádzajúceho roka pribudli takmer dve desiatky ďalších. Určené sú pre materské, základné a stredné školy. Chceme a snažíme sa, aby sa všetci cítili v knižnici príjemne, a aby tu získavali informácie, ktoré hľadajú“, priblížila aktivity knižnice riaditeľka Katarína Bergerová a dodala, že už teraz všetkých pozývajú do jednej z desiatich pobočiek a tešia sa na každého nového aj pravidelného čitateľa v novom školskom roku 2017/2018.

Hneď v septembri čaká prváčikov pasovanie za čitateľov knižnice. Podujatie prebieha v spolupráci so základnými školami. Počas neho oboznámime malých školákov s knižnicou a jej fungovaním a každý od nás bezplatne získa čitateľský preukaz. V spolupráci so strednými školami je pre študentov pripravená informačná hodina spojená s predstavením služieb, on-line katalógu a e-kníh, ktoré môžu v knižnici stredoškoláci využiť. Na celý školský rok pripravili knihovníci na svojich pobočkách nové projekty a podujatia, napríklad Naprieč Slovenskom s myšiakom Samuelom alebo Bratislavské povesti – pravda alebo výmysel. Nadväzujeme aj na osvedčené a zabehnuté projekty, ako sú rozprávania o ľudových rozprávkach, Pitva knihy, Žabiak a cudzinec, Zažime si poéziu, Nebojme sa povinného čítania, Domáce úlohy? Smer knižnica!, Hávedník alebo Kvak a Čľup. Podrobnosti k jednotlivým projektom nájdete na webovej stránke knižnice.

Naďalej pokračujeme v úspešnom projekte o histórii Petržalky Taká bola Petržalka. Projekt zachytáva jej vznik a osídlenia, prvé zmienky, vývoj priemyslu, históriu Viedenskej električky, ktorej časť trasy viedla cez Petržalku, pričlenenie k Československej republike a neskôr do Tretej ríše, osobnosti, ktoré v Petržalke žili, výstavbu sídliska, športový a kultúrny život obyvateľov. Počas celého roka sú pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl pripravené prednášky, ktoré po dohode odprezentujú naši knihovníci.

Nezabudli sme ani na najmenšie deti z materských škôl. Pri návšteve niektorej detskej či rodinnej pobočky im odporúčame vypočuť si príbeh o zubnom kaze, ktorý si hľadá domček medzi zúbkami a takýmto spôsobom ich motivujeme k starostlivosti o zúbky (O Kazovi, ktorý si hľadal domček). Zblízka sa môžu pozrieť na to, ako sa jedna hladná húsenička zmení na motýľa a interaktívnou formou sa zahrajú s farbami, číslami, ovocím a zeleninou (Nenásytná húsenica). Spolu so psíčkom a mačičkou si môžu upiecť tortu (Ako si psíček s mačičkou piekli tortu) alebo sa s dievčatkom Sofiou a jej obľúbenou hračkou zamyslieť nad striedaním ročných období a zmenou počasia (Sofia a tekvička).

Tvorivým a písaniachtivým čitateľom pripomíname literárnu súťaž Petržalské súzvuky Ferka Urbánka a súťaž školských časopisov Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia. Obe súťaže už veľa rokov patria k úspešným podujatiam knižnice a porotcovia majú často neľahkú úlohu vybrať víťazov.

Aj dospelí milovníci kníh a literatúry si nájdu v petržalskej knižnici niečo pre seba. Do zrekonštruovaných priestorov pobočky na Lietavskej ulici č. 16 ich už teraz pozývame na besedy so slovenskými autormi a autorkami pod názvom Medziriadkovenie, do pobočky na Vavilovovej ulici č. 26 na literárno-cestovateľké besedy a do pobočiek na Prokofievovej ulici 5 a Turnianskej 10 zároveň aj na krásne a pútavé výstavy. „Miestna knižnica Petržalka tiež popri množstve podujatí rozširuje svoje knižničné fondy vo všetkých desiatich pobočkách – detských, dospelých, rodinných a v odbornej. Chceme, aby sa knižné novinky, časopisy i knihy v elektronickej podobe dostali do rúk čitateľov čo najskôr a úprimne nás teší ich záujem“, povedala riaditeľka Katarína Bergerová.