Zverejnené 01.02.2018,

Miestna knižnica Petržalka vyhlasuje 29. ročník súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka.

Doteraz nepublikované práce v žánri poézia a próza môžu autori posielať na adresu knižnice do 8. júna 2018. Vyhodnotenie víťazov bude v októbri 2018.

Štatút súťaže spolu s prihláškou nájdete tu.

Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.