Súťaž: Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2018, 29. ročník


Š T A T Ú T

 

29. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2018

 

 I.

 1. Vyhlasovateľom, organizátorom a garantom súťaže je Miestna knižnica Petržalka.
 2. Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca ešte nebola publikovaná ani ocenená na inej literárnej súťaži.
 3. Témy súťažných prác sú ľubovoľné. Osobitne budú hodnotené a ocenené literárne práce o Petržalke.

 

 II.

 1. Literárna porota bude hodnotiť práce v literárnych kategóriách:
 1. poézia
 2. próza
 1. Cena riaditeľky Miestnej knižnice Petržalka môže byť udelená literárnym prácam o Petržalke.
 1. Súťažné práce budú rozdelené do týchto vekových kategórií:

veková kategória – žiaci 1. stupňa základných škôl (3.– 5.ročník)

veková kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl (6. –9. ročník)

veková kategória – študenti stredných škôl a mládež do 20 rokov

veková kategória – dospelí nad 20 rokov

 1. Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ a ktorá navrhuje udelenie cien v každej vekovej a literárnej kategórii.
 1. Autori ocenených prác budú odmenení.

 

III.

 1. Do súťaže budú prijaté len pôvodné vlastné práce, ktoré doteraz neboli publikované a neboli prihlásené do predchádzajúcich ročníkov súťaže.
 2. Prihlásené práce nesmú autori publikovať až do dňa vyhlásenia oficiálnych výsledkov súťaže.
 3. Rozsah prác:

a.  v poézii jedna báseň alebo súbor básní v maximálnom rozsahu spolu 90 veršov (pri básňach v próze maximálne 3 normostrany = 5 400 znakov vrátene medzier).

b.  v próze jedna próza alebo súbor próz v maximálnom rozsahu spolu 10 normostrán (18 000 znakov vrátane medzier).

 1. Práce, ktoré nespĺňajú podmienky, nebudú zaradené do súťaže.

 

IV.

 1. Práce v jazyku slovenskom treba poslať v 3 exemplároch vytlačených na počítači alebo napísaných na písacom stroji na jednej strane papiera poštou na adresu:

 Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, zn. PSFU 2018

          Termín uzávierky súťaže:  8. jún 2018

          Poznámka: každý exemplár súťažnej práce musí byť označený menom a adresou  autora.

 1. Súčasťou štatútu súťaže je aj prihláška, ktorú treba zaslať vyplnenú v úplnosti spolu so súťažnými prácami.

V.

 1. Súťažné práce sa nevracajú.
 2. Ocenené práce budú uverejnené na webovej stránke Miestnej knižnice Petržalka. Publikovanie nebude honorované.
 3. Ocenené práce treba následne poslať v elektronickej podobe na adresu nemethova@kniznicapetrzalka.sk.
 4. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v mesiaci október 2018 a budú naň písomne pozvaní ohodnotení súťažiaci.
 5. Oceneným autorom žijúcim mimo Bratislavy budú preplatené cestovné a ubytovacie náklady. O možnostiach ubytovania bude autorov informovať Miestna knižnica Petržalka.

 

V Bratislave 31.1.2018

 

PhDr. Katarína Bergerová

riaditeľka

Miestnej knižnice Petržalka

 

Informácie a kontakty:

www.kniznicapetrzalka.sk

Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Viera Némethová, vedúca ÚKIS a metodiky, č. tel. 02/62 52 01 89, nemethova@kniznicapetrzalka.sk

Mgr. Ivana Tinesová, sekretariát riaditeľky, tel. č.: 02/62 25 02 32 sekretariat@kniznicapetrzalka.sk

Iné projekty

 • Súťaž: Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2016

  MIESTNA KNIŽNICA PETRŽALKA, KUTLĺKOVA 17, 851 02 BRATISLAVA Š T A T Ú T 27. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich…

 • Cukrové topánky

  Charakteristika: Príbeh o nezdravej náklonnosti k sladkostiam a o následkoch lásky k jedlu a k  pažravosti  Podujatie inšpirované knihou slovenskej autorky Adely Režnej. Spôsob realizácie: Prečítame…

 • Nenásytná húsenička

  Charakteristika projektu: Prostredníctvom príbehu o „nenásytnej” húseničke sa deti interaktívnou formou zahrajú s farbami, číslami, ovocím a zeleninou. Cieľ: Zaujímavou…