Zverejnené 23.11.2018,

Ulice a námestia: Bratislava – Petržalka. Háje, Starý háj, Zrkadlový háj, Ovsište je názov brožúry, ktorú zostavil Dr. Claude Baláž. Brožúrka vyšla s podporou mestskej časti Bratislava – Petržalka a nájdete ju na každej z desiatich pobočiek Miestnej knižnice Petržalka.

Do nášho fondu sme brožúru dostali a zaradili ako dar od mestskej časti Bratislava-Petržalka. Brožúra prináša informácie  o histórii mestskej časti Petržalka, o jej vzniku, v ďalšej časti nám zostavovateľ približuje jednotlivé ulice podľa miestnych častí, ich polohy, vzniku a pomenovania.  Dozviete sa ako vznikli názvy ulíc v roku 1990, kedy takmer všetky ulice boli  premenované po zahraničných Slovákoch. Krátke medailóny vám priblížia osudy týchto osobností.

Ďakujeme Mestskej časti Bratislava-Petržalka.