Zverejnené 15.02.2019,

Zlepšovanie samého seba, experimentovanie so slovami či zlepšovanie vyjadrovacích schopností   – aj toto v sebe ukrýva písanie. Ľudia dávajú na papier svoje myšlienky, emócie, fantastické či skutočné príbehy.

Sme nesmierne radi, že už 30 rokov podporujeme začínajúcich autorov prostredníctvom literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, ktorá si udržiava svoje dôležité miesto medzi ďalšími literárnymi súťažami v rámci Slovenska. Súťaž je určená pre 4. vekové kategórie v žánroch próza a poézia. Kvalitu prác každoročne hodnotí odborná porota, aktuálne v stabilnom zložení Erik Ondrejička, Dado Nagy a Marta Hlušíková.

Tento rok vyhlasujeme 30. ročník súťaže. Termín uzávierky je 15. júna 2019, víťazov spoznáme v októbri. Štatút a prihlášku do súťaže nájdete tu.

Tešíme sa na Vaše práce.