Zverejnené 21.02.2019,

Miestna knižnica Petržalka vyhlasuje 23. ročníka súťaže školských časopisov Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia. 

Súťaž podporuje prácu redakčných rád na základných a stredných školách už od roku 1996. Aj takýmto spôsobom sa naša knižnica snaží oslovovať  mladú generáciu, podporovať vzdelávanie a  rozvíjanie ich schopnosti a tvorivosti.

Redakčné tímy môžu posielať časopisy do 15. mája 2019. Odborná porota následne vyhodnotí obsahovú i grafickú stránku časopisu a určí víťazov.

Prihlášku do súťaže i štatút nájdete tu.