Zverejnené 02.07.2019,

Vo Dvorane Ministerstva kultúry SR sa v piatok 28.6.2019 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie titulov Knižnica roka 2018.

Titul Knižnica roka sa udeľoval historický prvýkrát,  v dvoch kategóriách: 1. regionálna knižnica a 2. obecná/mestská knižnica.  Hodnotiace kritéria sa zamerali na výnimočné výsledky knižníc v zabezpečení knižnično-informačných služieb a na význam pre regionálny rozvoj a na komunitné podujatia.

V prvej oblasti sa hodnotili štatistické výsledky knižnice, napr. počet zakúpených kníh na 1 obyvateľa mesta alebo obce za rok, počet prevádzkových hodín pre verejnosť za týždeň, počet vypožičaných kníh, získané finančné prostriedky vlastnou aktivitou knižnice z iných zdrojov. V druhej oblasti hodnotili činnosť knižnice, napr. publikačné aktivity, webové sídlo, budovanie informačných databáz o regióne, v ktorom knižnica pôsobí, realizácia celoslovenského alebo medzinárodného podujatia pre verejnosť, významný počin – rekonštrukcia knižnice. Víťazov vybrala päťčlenná odborná porota, ktorú vymenovala ministrka kultúry. Dvoch členov poroty navrhla Sekcia kultúrneho dedičstva MK, po jednom členovi Slovenská národná knižnica, Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc.

V kategórii mestská/obecná knižnica sa naša knižnica dostala do užšieho výberu troch najlepších knižníc na Slovensku.
Víťazom v kategórií medzi mestskými knižnicami sa stala Mestská knižnica mesta Piešťany, v kategórii regionálna knižnica sa víťazom stala Hornozemplínska knižnici vo Vranove nad Topľou, čestné uznanie za bohatú publikačnú činnosť získala  Kysucká knižnica v Čadci. Ceny víťazom odovzdávala ministerka kultúry Ľubica Laššáková.