Zverejnené 01.07.2019,

Vážené pani riaditeľky, vážení páni riaditelia,

odovzdaním vysvedčení sa skončil ďalší školský rok. Pred deťmi – žiakmi sú dva mesiace prázdnin. Viem však, že oficiálny koniec školského roka, letné prázdniny, nie sú automaticky prázdninami pre Vás, vedenie a pedagógov.

Dovoľte mi pred dovolenkami a zaslúženým letným oddychom poďakovať sa Vám, Vašim pedagógom a pracovníkom školy v mene Miestnej knižnice Petržalka za spoluprácu, priateľskú atmosféru a ústretovosť počas celého školského roka 2018/2019. Sme radi, že ste našu knižnicu podporovali a našli ste pre žiakov priestor a čas v sprievode pani učiteliek, či učiteľov na návštevu našej knižnice a podujatí.

Verím, že Vaši žiaci a pedagógovia strávili návštevou knižnice príjemný a užitočný čas, čo je vždy naším cieľom.

Ešte raz ďakujem a teším sa na stretnutia v novom  školskom roku, v ktorom opäť pripravíme zaujímavé podujatia.

 

PhDr. Katarína Bergerová

riaditeľka