Zverejnené 25.09.2019, Pre deti Pre mládež

Vďaka vedúcej filatelistov Daniele Schmidtovej sa v školskom roku 2019/2018 opäť otvorí krúžok mladých filatelistov. Záujemcovia o zbieranie známok, obálok a pečiatok vo veku 6-21 rokov sú vítaní každú stredu o 16.00 v Miestnej knižnici na Vavilovovej ulici č. 24 v Bratislave – Petržalke.

Ako hovorí vedúca Daniela Schmidtová, filatelia nie je len o zbieraní známok, ale je aj o hľadaní a nachádzaní zaujímavostí a vzácností, o súťažení,  vystavovaní vlastných exponátov,  a tiež o nájdení dobrých kamarátov a zábave!

Členovia krúžku sa každoročne zúčastňujú celoslovenskej Filatelistickej olympiády, kde získavajú krásne vysoké hodnotenia. Na poslednej juniorskej olympiáde, ktorá sa konala v dňoch 7.-16. júna 2019 v Trenčíne, získali bratislavskí žiaci v kategórií B a D prvé miesta.