Zverejnené 22.01.2020, Pre deti Pre mládež

Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s verejnými knižnicami v Bratislave – Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava – Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka vyhlasujú
10. ročník súťaže literárnej a výtvarnej tvorby školákov

Bratislava, moje mesto

Témy pre literárnu aj výtvarnú kategóriu:

1. Bratislava v počítačovej hre
Ako sa prepojí Bratislava a ľubovoľná- či už existujúca alebo vymyslená- počítačová hra, necháme na fantázii súťažiacich. Dôležité je, aby sme príbeh, víziu alebo nápad pochopili a aby nás to bavilo. Akceptujeme aj príbeh v prostredia bratislavskej PC hry
a) literárne: príbeh ľubovoľného žánru (maximálne štyri A4 strany)
b) výtvarne: ľubovoľná technika (okrem fotografie)

2.Reklama na Mestskú knižnicu v Bratislave
Super nápadom vymyslite reklamu na našu knižnicu.
a) literárne: slogany, vtipné básničky, krátky reklamný text či komiks (maximálne jednu A4 stranu)
b) výtvarne: ľubovoľné spracovanie témy
c) špeciálna kategória pre budúcich blogerov a youtuberov: krátke (maximálne 90 sekundové) video na danú tému
Príspevky alebo prekliky na ne môžete posielať do kópie na adresy:
veduca.detska@mestskakniznica.sk

dramaturgia@mestskakniznica.sk

3.Clivo v Bratislave 

Smutný príbeh, ktorý je spätý s Bratislavou. Môže byť osobný, legenda, povesť, spomienka blízkeho alebo len vymyslený, vždy však musí súvisieť s našim mestom. Ideálne, ak čitateľa rozplače.

a) literárne: maximálne štyri A4 strany
b) výtvarne: ľubovoľná technika (okrem fotografie)

 

Pravidlá súťaže:

Všetky literárne aj výtvarné práce musia obsahovať tieto údaje (inak môžu byť zo súťaže vylúčené):
meno a priezvisko, vek, trieda, adresa školy i bydliska, kontakt
(E-mail, telefón), súťažnú kategóriu, tému
+
podpísaný súhlas GDPR

Súťaží sa v troch kategóriách:
1. najmladší žiaci (1. – 2. ročník ZŠ)
2. mladší žiaci (3. – 5. ročník ZŠ)
3. starší žiaci (6. – 9. ročník ZŠ, prima až kvarta osemročných gymnázií)

 

 

Súťažné práce odovzdajte do 1. mája 2020:
– osobne
na Úseku literatúry pre deti a mládež (Kapucínska 1)
– poštou na korešpondenčnú adresu: Mestská knižnica v Bratislave,  Klariská 16, 814 79 Bratislava
elektronicky na adresu vedúcej detského úseku: veduca.detska@mestskakniznica.sk

 

Poslaním súťaže je podporiť fantáziu a tvorivosť detí a mládeže, rozvoj vyjadrovacích  schopností v literárnej či výtvarnej podobe, podporiť vzťah detí a mládeže k mestu, v ktorom žijú, učia sa a trávia voľný čas. Súťaž má upriamiť pozornosť a záujem detí o Bratislavu, jej históriu, osobnosti, problémy aj jedinečnosť.

Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie výhercov sa bude konať v máji alebo júni 2020.

Dátum a miesto upresníme na www.mestskakniznica.sk, ako aj na stránkach spolupracujúcich inštitúcií.