Zverejnené 15.05.2020,

Vážení čitatelia, priatelia našej knižnice,

od stredy, 13. mája 2020 postupne otvárame po dvoch mesiacoch povinného zatvorenia z dôvodu pandémie koronavírusu dvere našich pobočiek. Veľmi sme si želali, aby toto obdobie čo najskôr skončilo a mohli sme sa vidieť, stretnúť, povedať si pekné slovo, pozdieľať, čo prežívame.

Knižnica je otvorená s povinnými obmedzeniami, ktoré zostanú v platnosti do odvolania. Tieto obmedzenia alebo krízový režim nám dosť komplikuje obvykle zaužívaný systém výpožičiek, nie je čas na rozhovor s vami, na zdržiavanie sa v priestoroch pobočky viac ako 10 minút, sústrediť sa na vrátenie a požičanie kníh. Uzatvorené zostávajú oddychové zóny pre deti a dospelých, čitárne, spoločenské priestory, verejný internet. A, pravdaže, všetci musíme byť povinne ochránení prekrytím časti tváre, rukavicami na rukách, musíme dodržiavať určené 2 metrové odstupy, prepočítaný počet osôb v jednej chvíli na pobočke atď. Zatvorené zatiaľ zostávajú dve menšie pobočky, Dudova 2, v priestoroch základnej školy so zdieľaným hlavným vchodom a Rovniankova 3, v priestoroch DK Zrkadlový háj, v súčasnosti zatvorený. Do poslednej chvíle pred otvorením sme nevedeli, čo nás čaká, aký bude priebeh prvých dní. Vy ste však prichádzali postupne, boli ste naozaj veľmi chápaví, pokojní a trpezliví, aj keď ste si niektorí museli počkať, kým ste mohli vojsť dovnútra. Hygienické nariadenia štátu a s nimi súvisiace obmedzenia musíme dodržiavať všetci, my v knižnici, aj vy, čitatelia, inak to nie je možné. Veľmi potrebujeme vašu spoluprácu, pochopenie a podporu. Verte nám, učíme sa spolu s vami, ako zvládať túto situáciu čo najlepšie, a hlavne aby sme zostali všetci zdraví a nakoniec sme sa mohli vrátiť do bežného prirodzeného režimu.

Ak by počas trvania tohto obmedzeného prevádzkového režimu nastali situácie, ktoré môžu vo vás vyvolať otázky, pripomienky, nápady, obráťte sa priamo na nás mailom alebo nám zavolajte. Kontakty nájdete na našej web stránke www.kniznicapetrzalka.sk.

Ďakujeme, že ste s nami a že nám veríte.

My, zamestnanci petržalskej knižnice, vám veríme a želáme všetkým hlavne zdravie.

 

PhDr. Katarína Bergerová

riaditeľka,

Miestna knižnice Petržalka