Zverejnené 09.05.2020,

Poďakovanie na začiatok

Vážení a milí čitatelia Miestnej knižnice Petržalka, ďakujeme vám, že sa k nám do knižnice vraciate.

Chceme vám tiež poďakovať za vaše pochopenie a trpezlivosť, s akou ste ochotní prijať všetky obmedzenia a opatrenia, čím nám dávate možnosť poskytovať knižničné služby, aj keď v obmedzenom režime.

Ďakujeme vám, že prichádzate postupne, nenáhlite sa, že ste trpezliví a tým nám umožňujete prehľadne a bezpečne realizovať pre vás výpožičky.

Ďakujeme vám, milí naši seniori, verní čitatelia, že nám dôverujete a prichádzate postupne, že chápete sťažené podmienky nás, knihovníkov.

Ďakujeme vám všetkým za povzbudzujúce slová, odkazy a dôveru.

Veríme, že spolu všetko zvládneme.

Vaše knihovníčky a knihovníci.

Čo vás po otvorení čaká

Len výpožičné služby

Privíta vás vždy dvojica knihovníkov, ktorá vás usmerní a obslúži.

Obmedzená výpožičná doba (zodpovedá letnému režimu s doplnená časmi na hygienu a dezinfekciu)

Malé pobočky pre deti a dospelých (Furdekova 1, Vyšehradská 27) budú otvorené v utorky a štvrtky, maximálny počet návštevníkov v jednej chvíli sú 2 osoby, výnimka platí pre rodičov s deťmi do dvoch rokov.

Malé pobočky pre dospelých (Haanova 37, Lietavská 16) budú otvorené v pondelky, stredy a piatky, maximálny počet návštevníkov v jednej chvíli sú 2 osoby, výnimka platí pre rodičov s deťmi do dvoch rokov.

Veľké pobočky pre deti a dospelých (Vavilovova 24, Vavilovova 26, Prokofievova 5) budú otvorené denne, od pondelka do soboty, maximálny počet návštevníkov v jednej chvíli sú 4 osoby, výnimka platí pre rodičov s deťmi do dvoch rokov.

Veľká pobočka Turnianska 10 bude otvorená denne od pondelka do piatka, maximálny počet návštevníkov v jednej chvíli sú 4 osoby, výnimka platí pre rodičov s deťmi do dvoch rokov.

Malé pobočky pre deti a dospelých (Dudova 2, Rovniankova 3) budú do odvolania zatvorené.

Biblioboxy budú v prevádzke

Vrátené knihy do biblioboxu podliehajú karanténe.

Prístup k internetu, čitárne, detské zóny, spoločenské priestory, WC pre verejnosť sú zatvorené

Rešpektujte a dodržujte všeobecne platné predpisy na ochranu pred pandémiou Covid-19, povinná ochrana horných dýchacích ciest, rúk, dezinfekcia, dodržiavania bezpečného odstupu (obmedzený počet čitateľov v priestoroch pobočky, pravdepodobnosť čakania pre vstupom, kým sa neuvoľní priestor), minimalizácia doby pobytu v knižnici (len na vrátenie a požičanie kníh), poriadok a pokoj, knižnica musí zamedziť zhromažďovaniu osôb.

Všetci čitatelia majú predĺžené doby na vypožičané knihy a časopisy do konca júna

Budete informovaní mailom pred otvorením knižnice.

Knihy Vám budú odpísané z čitateľského konta hneď po ich vrátení na pobočku alebo do biblioboxu. Vrátené knihy budú ihneď po vrátení 3 dni v karanténe.

Výpožičné doby budú uvedené na vstupných dverách každej pobočky, na webe a facebooku.

Vaša knižnica