Zverejnené 09.06.2020,

Pre lepšiu informovanosť, v čase, keď sme s každej strany vystavení ohrozeniu zdravia nás i našich blízskych, prinášame čitateľom informácie o opatreniach, ktoré máme k dispozícií z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Odporúčame dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

⇒ Umývajte si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.

⇒ Očí, nosa ani úst sa nedotýkajte neumytými rukami.

⇒ Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša.

⇒ Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.

⇒ Ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe.

⇒ V domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov.

⇒ V priestoroch, kde sa pohybuje veľa ľudí (obchody, pošta, MHD, …), používajte jednorazové rukavice.