Zverejnené 22.06.2020,

Od júna 2020 môžu naši čitatelia využiť možnosť platiť všetky druhy platieb v našej knižnici aj bezhotovostne.

Pri platbe treba vo variabilnom symbole použiť svoje číslo čitateľa.

Ide o platby:

  • registračný poplatok
  • všetky druhy upomienok
  • straty kníh
  • manipulačný poplatok pri strate knihy
  • poplatok za tlač dokumentu
  • poplatok za využitie internetu nad stanovený limit

Všetky informácie k Vašim platbám vám podajú naše knihovníčky a knihovníci na pobočkách.