Zverejnené 26.01.2021,

Od stredy (27. 1.) Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR opäť povolil otvorenie knižníc. Návštevníci budú potrebovať pre vstup negatívny test na nový koronavírus. Vyplýva to z vyhlášky ÚVZ, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu do priestorov prevádzok a zamestnávateľa.

Pri vstupe do priestorov knižnice je potrebné sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19. Test musí byť vykonaný od 18. januára. “Ak ste prekonali ochorenie COVID-19, je možné sa preukázať dokladom o prekonaní nie starším ako tri mesiace, dokladom o diagnostikovaní ochorenia COVID-19 v období od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021 či dokladom o výnimke z testovania,” vymenoval ÚVZ.

Knižnice budú akceptovať aj preukázanie sa potvrdením o očkovaní proti novému koronavírusu druhou dávkou vakcíny, ak od toho očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Návštevníci knižnice musia tiež dodržiavať viaceré protiepidemické opatrenia. Povinné je rúško alebo respirátor bez výdychového filtra. Ak je s výdychovým filtrom, je potrebné ho prekryť jednorazovým rúškom. Povinnosťou je aj dezinfekcia rúk či nasadenie jednorazových rukavíc.

Platí tiež dodržiavanie najmenej dvojmetrových rozstupov medzi osobami, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti a obmedzenie počtu návštevníkov tak, aby v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 15 štvorcových metrov z plochy určenej pre návštevníkov.

Do tejto kapacity nie sú zahrnuté deti do desať rokov v sprievode dospelej osoby. Zakázaná je aj konzumácia jedál a nápojov v priestoroch knižnice. “Dodržaním protiepidemických zásad a dôslednou respiračnou hygienou chránite seba, svojich blízkych a tiež pracovníkov knižnice,” zdôraznil ÚVZ.

Zdroj: www.interez.sk