Zverejnené 17.06.2022,
Pamätnou listinou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2021 bola ocenená riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka PhDr. Katarína Bergerová.
Text nominácie
Už viac ako desať rokov je riaditeľkou Miestnej knižnice Petržalka. Počas jej pôsobenia sa knižnica premenila z „obyčajných“ pobočiek na moderné miesta s multifunkčným využitím. Službami, ktoré poskytuje, patrí k jednej z najprogresívnejších knižníc na celom Slovensku.
Pani Bergerová prepája kultúru, osvetu, vzdelávanie a trávenie voľného času s pokojným, príjemných prostredím, ktoré čaká na čitateľov v každej z deviatich pobočiek knižnice.
Iniciuje a podporuje rozvíjanie čitateľskej gramotnosti od útleho detstva – podporuje spoluprácu s materským centrom, materskými a základnými školami, no aktivity smeruje aj na stredoškolákov, ľudí v produktívnom veku a seniorov. Pomáha rozvíjať komunitný život v Petržalke prostredníctvom množstva projektov – cyklu výstav o histórii Petržalky, festivalov čítania, letných čitární, búrz kníh, večerníčkov v knižnici pre rodiny s deťmi, rôznych súťaží a pod.
Zamestnankyne a zamestnanci petržalskej knižnice pani riaditeľke k oceneniu srdečne gratulujú.